Наглядова рада

17 вересня 2015 р. у приміщенні Національного музею медицини України відбулося перше засідання Наглядової ради Стоматцентру НМУ імені О.О. Богомольця у новому складі.

У засіданні також взяли участь директор Інституту післядипломної освіти НМУ доцент Ю.Л. Кучин та заступник директора Стоматцентру Н.С. Черних.

Свою діяльність Наглядова рада має здійснювати через спрямування зусиль членів ради, керівників і співробітників Стоматологічного медичного центру НМУ на створення умов для успішної діяльності та розвитку даного закладу, що покликаний забезпечувати високий рівень надання освітянських та лікувальних послуг.

У порядку денному засідання першим питанням було обговорення персонального складу Наглядової ради.

До складу Наглядової ради Стоматологічного медичного центру НМУ імені О.О. Богомольця за згодою увійшли:
–    адвокат Євгеній Олександрович Волгін,
–    заступник директора Інституту стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика, професор кафедри ортопедичної стоматології НМАПО Олена Миколаївна Дорошенко,
–    заступник директора з наукової роботи та міжнародних зв’язків Інституту педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор Олена Валеріївна Матвієнко,
–    голова Спілки громадських організацій «Всеукраїнська асоціація захисту прав пацієнтів «Здоров’я нації» Валентина Дмитрівна Очеретенко,
–    президент Всеукраїнської ради захисту прав і безпеки пацієнтів Віктор Григорович Сердюк,
–    канд. юрид. наук, доцент, професор кафедри кримінального права Національної академії прокуратури України, адвокат Яна Олегівна Триньова,
–    доктор медичних наук, професор кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. Заслужений лікар України, директор Національного музею медицини України Вадим Петрович Шипулін.

Головою Наглядової Ради Стоматологічного медичного центру НМУ більшістю голосів було обрано Ю.О. Триньову, заступником голови В.П. Шипуліна.


Наприкінці грудня 2016 року у Національному музеї медицини України відбулося чергове засідання Наглядової ради Стоматологічного медичного центру Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У засіданні взяли участь голова Наглядової ради, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права Національної академії прокуратури України, адвокат Яна Триньова та члени Наглядової Ради – завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор Вадим Шипулін, адвокат Євгеній Волгін та заступник директора з наукової роботи та міжнародних зв’язків Інституту педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор Олена Матвієнко, директор Стоматологічного медичного центру НМУ імені О.О. Богомольця, професор Андрій Копчак та заступник директора з медичної частини СМЦ, кандидат медичних наук Ніна Хрол.

Відповідно до діючого Положення про Наглядову раду Стоматологічного медичного центру НМУ імені О.О. Богомольця в ході засідання були заслухані та обговорені наступні питання:
1. Звіт директора СМЦ НМУ щодо
• використання коштів закладу та виконання договірних зобов’язань закладу охорони здоров’я;
• наявності у 2016 році скарг громадян на неналежне медичне обслуговування, в тому числі на конкретних медичних працівників та керівників закладу (із зазначенням змісту скарг та вжитими засобами реагування на скаргу);
• контролю за наявністю, оновленням та дотриманням локальних протоколів надання медичної допомоги; дотриманням прав пацієнтів та медпрацівників;
2. Інформація щодо наявності стратегії розвитку закладу охорони здоров’я та планування його поточної діяльності;
3. Доведення до відома поточних проблемних аспектів діяльності закладу охорони здоров’я, для розв’язання яких необхідна участь Наглядової Ради;
4. Інформація щодо стану наукових розробок за тематикою наукових досліджень на базі закладу

Директор СМЦ Копчак Андрій звітував про основні показники фінансової діяльності СМЦ, особливості проведення тендерних та позатендерних закупівель, що в 2016 році здійснювались окремо для потреб навчального процесу (85% витрат) та лікувальної роботи центру. Було зазначено, що СМЦ перебуває в процесі системного реформування, яке визначається затвердженою Вченою радою НМУ Стратегією розвитку. Пріоритетними напрямками розвитку центру визначені наступні:
• Підвищення якості надання медичних послуг в СМЦ НМУ
• Впровадження інноваційних технологій та нових напрямків діяльності
• Удосконалення навчального процесу та наукової роботи на базі СМЦ НМУ
• Комп’ютеризація СМЦ НМУ
• Формування позитивного іміджу СМЦ в існуючому конкурентному середовищі
• Підвищення ефективності господарської діяльності

Для виконання поставлених задач в 2017 році необхідно затвердити оновлену структуру СМЦ та провести реорганізацію із внесенням змін до штатного розпису, внести зміни до проекту бюджету СМЦ на 2017 та наступні роки із введенням додаткових ставок за рахунок спеціального фонду, залучити бажаючих співробітників профільних стоматологічних кафедр НМУ до надання платних стоматологічних послуг із створенням необхідних умов їх діяльності,провести ремонтні роботи та реконструкцію приміщень СМЦ, продовжити закупівлю новітнього обладнання і матеріалів відповідно до наявних потреб центру.

Після обговорення звіту про діяльність СМЦ та відповідей на запитання Голова Наглядової ради Я. О. Триньова зазначила, що загалом, Наглядова рада позитивно оцінює діяльність адміністрації та співробітників центру та схвалює розпочаті в центрі перетворення.