Медична рада

Склад Медичної ради Стоматологічного медичного центру НМУ імені О.О. Богомольця

 

Архів засідань медичної ради:

 

СКЛАД МЕДИЧНОЇ РАДИ СТОМАТОЛОГІЧНОГО МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ НМУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

 1. Голова Медичної ради Стоматологічного медичного центру (СМЦ) НМУ імені О.О. Богомольця – Копчак А.В. – директор СМЦ НМУ імені О.О. Богомольця, доктор мед.наук, професор кафедри стоматології;
 2. Секретар Медичної ради СМЦ НМУ імені О.О. Богомольця – Значкова О.А. – відповідальний лікар фізіотерапевтичного відділення, кандидат мед.наук;

Члени медичної ради:

 1. Біденко Н.В. – в.о. декана стоматологічного факультету, доктор мед.наук, професор;
 2. Антоненко М.Ю. – завідувач кафедри стоматології, доктор мед.наук, професор;
 3. Борисенко А.В. – завідувач кафедри терапевтичної стоматології, доктор мед.наук, професор;
 4. Маланчук В.О. – завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, член-кореспондент НАМН України, професор;
 5. Неспрядько В.П. – завідувач кафедри ортопедичної стоматології, доктор мед.наук, професор;
 6. Фліс П.С. – завідувач кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології, доктор мед.наук, професор;
 7. ХоменкоЛ.А. – завідувач кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань, доктор мед.наук, професор;
 8. Яковенко Л.М. – завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку, доктор мед.наук, професор;
 9. Канюра О.А. – професор кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології, доктор мед.наук, професор;
 10. Куц П.В. – професор кафедри ортопедичної стоматології, доктор мед.наук, професор;
 11. Савичук О.В. – професор кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань, доктор мед.наук, професор;
 12. Астапенко О.О. – доцент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, доктор мед.наук., доцент;
 13. Бабаскін Ю.І. – доцент кафедри стоматології, кандидат мед.наук, доцент;
 14. Волинець В.М. – доцент кафедри ортопедичної стоматології, кандидат мед.наук, доцент;
 15. Гордійчук М.А. – доцент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, кандидат мед.наук, доцент;
 16. Коленко Ю.Г. – доцент кафедри терапевтичної стоматології, кандидат мед.наук, доцент;
 17. Прощенко А.М. – доцент кафедри ортопедичної стоматології, кандидат мед.наук;
 18. Ращенко Н.В. – доцент кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології, кандидат мед.наук, доцент;
 19. Тріль І.Б. – доцент кафедри стоматології, кандидат мед.наук;
 20. Шматко В.І. – доцент кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань, кандидат мед.наук, доцент;
 21. Черних Н.С. – заступник директора з медичної частини СМЦ НМУ імені О.О. Богомольця, кандидат мед.наук;
 22. Кондратюк О.В. – завідувач відділення ортодонтії;
 23. Наконєчна О.М. – завідувач відділення дитячої терапевтичної стоматології;
 24. Сема В.І. – завідувач відділення пародонтології;
 25. Смірнов С.В. – завідувач відділення терапевтичної стоматології;
 26. Тринадцятко Т.І. – завідувач рентгенологічного відділення;
 27. Чайкіна І.В. – завідувач відділення захворювань слизової оболонки порожнини рота;
 28. Чопчик В.Д. – завідувач відділення хірургічної стоматології, кандидат мед.наук;
 29. Шапошник А.В. – завідувач відділення ортопедичної стоматології;
 30. Сливка О.І. – завідувач зуботехнічної лабораторії;
 31. Прідчина О.А. – головна медична сестра;
 32. Степанець І.І. – заступник головного бухгалтера;
 33. Мартинович А.Б. – провідний юрисконсульт;
 34. Мельник А.О. – лікар-стоматолог-ортодонт;
 35. Федоренко Т. А. – лікар-стоматолог-терапевт;
 36. Ковальчук Р.Б. – технік зубний;
 37. Мартинюк-Чумак І.П. – технік зубний.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО МЕДИЧНУ РАДУ

СТОМАТОЛОГІЧНОГО МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ

НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

 

Ухвалено рішенням Вченої Ради НМУ імені О.О.Богомольця

від 24 березня 2016 року, Протокол №10

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   Це положення визначає порядок роботи Медичної ради Стоматологічного медичного центру Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (далі –Центр).

1.2.   Медична рада Центру створюється з метою залучення працівників Центру та кафедр стоматологічного факультету, які функціонують на базі Центра (кафедра терапевтичної стоматології, кафедра дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань, кафедра ортопедичної стоматології, кафедра ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології, кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку, кафедра стоматології) та  структурних профільних підрозділів до діяльності із забезпечення якості надання стоматологічної допомоги та медичних (стоматологічних) послуг, а також її відповідності стандартам, контроль за забезпеченням прав пацієнтів та співробітників.

1.3.   Склад Медичної ради затверджується наказом ректора НМУ імені О.О. Богомольця за поданням директора Центру.

1.4.   Медична рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МОЗ України, рішеннями Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця, наказами ректора НМУ імені О.О. Богомольця та цим Положенням.

1.5.   Медична рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Центра.

 

 1. 2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ МЕДИЧНОЇ РАДИ

 

 • Координація діяльності структурних підрозділів Центру щодо впровадження заходів із управління та контролю якості і обсягів медичної (стоматологічної) допомоги та медичних (стоматологічних) послуг.
 • Участь у моніторингу ефективності системи управління та контролю якості медичної (стоматологічної) допомоги в Центрі.
 • Розробка пропозицій та планування заходів щодо поліпшення якості медичної (стоматологічної) допомоги та медичних (стоматологічних) послуг у Центрі.
 • Здійснення експертизи відповідності наданої медичної (стоматологічної) допомоги та медичних (стоматологічних) послуг вимогам клінічних настанов та протоколів у сфері охорони здоров′я, у тому числі локальних протоколів Центру.
 • Підготовка та подання документації для розгляду клініко-експертними комісіями з рецензією щодо допущених порушень і помилок під час надання медичної допомоги та медичних послуг та рекомендаціями щодо унеможливлення таких помилок надалі.
 • Забезпечення прав пацієнтів на одержання медичної (стоматологічної) допомоги у необхідному обсязі і належної якості.

 

 1. ФУНКЦІЇ МЕДИЧНОЇ РАДИ

3.1. Медична рада розглядає питання та надає пропозиції керівництву щодо:

– безперервного підвищення професійного рівня медичного персоналу, що працюють на базі Центру;

–  забезпечення якісної стоматологічної допомоги та стоматологічних послуг у Центрі;

– забезпечення прав та безпеки пацієнтів у Центрі;

– забезпечення прав та безпеки співробітників Центру, студентів та інших осіб, що навчаються на базі Центра;

– експертизи відповідності наданої медичної допомоги та медичних послуг чинним медичним стандартам, нормативам та клінічним протоколам;

– експертизи відповідності вимогам медико-технологічних стандартів, нормативам санітарно-епідеміологічних вимог та використанню виробів медичного призначення;

–   впровадження нових медичних (стоматологічних) технологій;

– раціонального використання коштів Державного бюджету, позабюджетних коштів Центру, у т.ч. в частині забезпечення навчального процесу на клінічних кафедрах Центру;

– динаміки показників діяльності Центра, його структурних підрозділів та клінічних індикаторів якості надання стоматологічної допомоги;

–   розбіжності діагнозів;

–   скарг пацієнтів та їхніх близьких осіб.

 

 1. ПРАВА МЕДИЧНОЇ РАДИ

4.1. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів Центру, кафедр стоматологічного факультету та Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця, які працюють на базі Центру необхідні матеріали та інформацію.

4.2. Подавати керівництву Центра пропозиції щодо створення (у разі потреби) тимчасових комісій, експертних та робочих груп, залучення в установленому порядку до їх роботи спеціалістів Центра, представників профільних кафедр НМУ імені О.О. Богомольця, громадських організацій (за згодою).

4.3. Вносити пропозиції проректору з науково-педагогічної, лікувальної роботи та післядипломної освіти, ректору НМУ імені О.О. Богомольця щодо покращення якості надання медичної (стоматологічної) допомоги та медичних (стоматологічних) послуг.

4.4. Запрошувати на засідання посадових осіб Міністерства охорони здоров’я України, спеціалістів закладів охорони здоров’я, науково-дослідних установ, організацій, профільних асоціацій, фондів соціального страхування, тощо (за згодою).

4.5. Заслуховувати на своїх засіданнях керівників структурних підрозділів Центру стосовно виконання покладених на них завдань з питань управління якістю медичної (стоматологічної) допомоги та медичних (стоматологічних) послуг.

4.6. Направляти своїх представників для участі в нарадах, конференціях і семінарах з питань управління якістю та стандартизації медичної допомоги в галузі охороні здоров’я.

4.7. Приймати рішення з питань, що входять до компетенції Медичної ради, та здійснювати моніторинг їх виконання.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНОЇ РАДИ

Підстава: Наказ МОЗ України від 05.02.2016 р. №69, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.02.2016 р. №287/28417.

5.1. Медичну раду Центра очолює Голова – директор Центру або призначена ним особа.

5.2. Персональний склад Медичної роди затверджується наказом ректора НМУ імені О.О. Богомольця за поданням директора Центру.

5.3. Члени Медичної ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

5.4. Голова Медичної ради визначає заступників Голови (не більше двох), секретаря та веде засідання. У разі відсутності Голови його функції виконує один із його заступників.

5.5. На засідання, крім членів Медичної ради, можуть запрошуватися спеціалісти Центру, кафедр та інші співробітники НМУ імені О.О. Богомольця, спеціалісти інших закладів охорони здоров’я, представники підприємств, установ, організацій (за згодою їх керівників).

5.6. Засідання Медичної ради проводяться один раз на місяць.

5.7. Рішення Медичної ради приймаються шляхом голосування, більшістю голосів за умови присутності на засіданнях двох третин її складу. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Медичної ради є вирішальним.

5.8. Секретар Медичної ради організує роботу, веде протокол засідань, здійснює контроль за дотриманням встановлених термінів виконання її рішень.

5.9. Рішення Медичної ради оформляються протоколом. Протокол підписується секретарем і надається на підпис Голові Медичної ради у п′ятиденний термін після проведення засідання.

5.10. Рішення Медичної ради мають рекомендаційний характер.

5.9. Голова Медичної ради щорічно подає проректору з науково-педагогічної, лікувальної роботи  та післядипломної освіти звіт про роботу Медичної ради.

 

 

ПОГОДЖЕНО

Проректор з науково-педагогічної,

лікувальної роботи та післядипломної

освіти, професор                                                                   О.М.  Науменко

 

В.о. начальника

лікувально-консультативного відділу

к.мед.н., доцент                                                                     В.Л. Дідковський

 

В.о. начальника юридичного відділу                                   О.Г. Боков