Кафедра ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології

Співробітники кафедри Фліс Петро Семенович

 

Завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор.

Народився 9 жовтня 1951 року в м. Києві. В 1969 р. вступив в Київський медичний інститут на стоматологічний факультет, який закінчив з відзнакою в 1974 р. і продовжив навчання в клінічній ординатурі на кафедрі ортопедичної стоматології.

З 1976 по 1982 рр. Петро Семенович працював лікарем-стоматологом стоматологічної поліклініки Київського медичного інституту.

В 1982 р. була організована кафедра пропедевтики ортопедичної стоматології і ортодонтії, де П.С. Фліс працює спочатку асистентом, з 1987 р. доцентом, а з 1990 р. – завідувачем кафедри.

В 1986 р. П.С. Фліс захистив кандидатську дисертацію на тему: «Заміщення дефектів зубних рядів суцільнолитими мостоподібними процесами» (клініко-лабораторні дослідження), в 1991 р. – докторську дисертацію на тему «Раціональні методи виготовлення суцільнолитих протезів». В 1991 р. присвоєно звання професора.

Кафедрі на чолі з П.С. Флісом належать пріоритетні розробки вітчизняних фотополімерних матеріалів для облицювання зубних протезів, пломбування зубів, фіксації брекетів та ретейнерів. Під його керівництвом розроблена та впроваджена в виробництво і клініку перша в Україні керамічна маса «Ультропалін», 4 сплави (Керадент, Керакріст, Пластокріст, Мєтост) для лиття зубних протезів, вакуумні установки для лиття протезів, вогнетривкі маси для дублювання моделей щелеп, алмазні диски для клінічного та лабораторного застосування. На кафедрі запропоновані нові методи ортопедичного та ортодонтичного лікування дітей та дорослих, сучасні технології виготовлення ортодонтичних апаратів та протезів.

Професор П.С. Фліс перший серед стоматологів України довів ефективність використання хвиль міліметрового діапазону в стоматології. Його наукові розробки мають важливе теоретичне і практичне значення і відмічені високими нагородами: в 1989 році йому присвоїли звання «Винахідних СРСР», отримав знак «Відміннику охорони здоров’я СРСР», дві золоті медалі ВДНХ. В 1992 році обраний академіком Української академії наук національного прогресу, в 2002 році отримав орден міжнародного академічного рейтингу «Золота фортуна» – «За трудові досягнення», в 2004 році вручена премія імені Платона I ступеню Української академії наук, в 2003 році присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України», в 2004 році обраний академіком Української академії наук

П.С. Фліс є автором підручника «Ортодонтія», який виданий в 2007 році українською, російською та англійською мовами, і 9 навчальних посібників. Ним опубліковано більше 400 наукових робіт, отримано більше 56 авторських свідоцтв на патенти і винаходи.

Під керівництвом професора Фліса П.С. захищено 15 кандидатських дисертацій і виконується 12 кандидатських і 2 докторських дисертації. Учні Петра Семеновича працюють в багатьох країнах світу – Греції, Лівані, Сирії, Ірані, Йорданії, Ізраїлі, Китаї та інших країнах.

Професор Фліс П. С. є членом правління Асоціації ортодонтів України, почесним головою Білоруської професійної спілки ортодонтів, членом Європейської і Всесвітньої асоціації ортодонтів, головним редактором журналу «Сучасна ортодонтія», науковим редактором «Новини стоматології», членом редакційних рад журналів «Сучасна стоматологія», «Дентальні технології», «Український стоматологічний альманах», «Вісник стоматології».

Професор Фліс П. С. є членом Вченої Ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, членом Вченої Ради НДІ фізики живого при МОЗ України, членом спеціалізованої Ради по захисту докторських дисертацій зі спеціальності «стоматологія» при стоматологічному факультеті НМУ.

 

Канюра Олександр Андрійович.

kanura

Професор. Доктор медичних наук. Заслужений лікар України.

У 2004 році захистив кандидатську дисертацію «Особливості лікування вестибулярного положення іклів у віковому аспекті». Було визначено розповсюдження цієї патології, а також запропоновано декілька нових ортодонтичних апаратів і методик. У 2012 році захистив докторську дисертацію «Оптимізація системи стоматологічного забезпечення військовозобов’язаних запасу та військового резерву ЗСУ України на особливий період».

Співавтор підручників «Основні напрямки реформування дитячої стоматологічної служби», «Пропедевтика ортопедической стоматологии», збірника «Загальних нормативно-правових положень з ортопедичної стоматології і зубопротезного виробництва», україно-російсько-англійського словника стоматологічних термінів.

Є дійсним членом Асоціації ортодонтів України, а також Асоціації стоматологів України.

Має більше 100 наукових праць та 8 патентів на винахід.

 

Циж Альбіна Валеріївна

 cig

Доцент. Кандидат медичних наук. Відповідальна за учбово-методичну роботу на кафедрі.

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Діагностика та лікування перехресного прикусу у різні вікові періоди формування зубощелепного апарату».

В роботі вивчено поширеність перехресного прикусу з урахуванням супутніх зубощелепних аномалій та віку обстежених, на основі аналізу фасних тенлеренгенограм вивчені ознаки різних форм перехресного прикусу, а також запропоновані клініко-діагностичні критерії для визначення форм перехресного прикусу.

Розроблені нові конструкції ортодонтичних апаратів для лікування перехресного прикусу з урахуванням його форми, виду, виду оклюзії, ступеня тяжкості та віку пацієнта використання яких дозволило знизити частоту ускладнень.

Є дійсним членом Асоціації ортодонтів України.

Опубліковано 15 друкованих робіт. Отримано 5 деклараційних патентів на винахід.

Лікар-ортодонт вищої категорії.

 

Ращенко Наталія Володимирівна.

Доцент. Кандидат медичних наук.

У 1994 році захистила дисертацію “Стимулююча терапія в комплексному лікуванні недорозвинення нижньої щелепи”. В роботі наведена частота розповсюдження дистального прикусу та його окремих форм, на підставі телерентгенографічних досліджень визначені найбільш характерні морфологічні порушення у будові лицьового скелету за даної аномалії у різні вікові періоди. Розроблені оригінальні методики стимулюючої терапії (вакуум, вібраційний вплив, магніторезонансна рефлексотерапія).

Є дійсним членом Асоціації ортодонтів України, членом Європейського товариства ортодонтів.

Має 78 друкованих робіт з них — 34 надруковані в наукових виданнях, акредитованих ВАК України, 7 патентів України на винаходи. Співавтор 3 підручників «Ортодонтія» для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації.

Лікар-ортодонт вищої категорії.

 

Омельчук Микола Анатолійович

Доцент. Кандидат медичних наук. Відповідальний за наукову роботу на кафедрі.

У 1997 році захистив дисертацію на тему “Розробка та обґрунтування використання нових кобальтохромових сплавів “Керадент” та “Пластокрист” в ортопедичній стоматології” Були розроблені та запропоновані у практику лікування нові високоякісні та економічно вигідні вітчизняні сплави на кобальтохромовій основі “Пластокрист” та “Керадент”. Досліджено і підібрано оптимальний склад основних легуючих елементів, проведена їх токсико-гігієнічна та медико-біологічна оцінка, доведена доцільність використання в клініці для виготовлення суцільнолитих конструкцій зубних протезів. Співавтор 3 підручників «Ортодонтія» для студентів вищих навчальних закладів 1V рівня акредитації.

Є дійсним членом Асоціації ортодонтів України.

Має 32 друковані роботи, та 4 патенти на винахід.

Лікар-ортодонт вищої категорії.

 

Скрипник Ірина Леонідівна.

Доцент. Кандидат медичних наук.

У 2001 році захистила дисертацію на тему «Методи фіксації облицювальних матеріалів на каркасах незнімних суцільнолитих протезів». Були запропоновані нові методики, які значно підвищили ефективність зубного протезування.

В теперішній час працює над виконанням докторської дисертації. Має 83 друковані роботи, 6 патентів на винахід, є співавтором 3 підручників для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації.

Вона є науковим редактором журналу «Сучасна ортодонтія», член правління Асоціації ортодонтів України, член Професійної спілки ортодонтів Росії, почесний член Професійної спілки ортодонтів Білорусі, член Європейської Асоціації Ортодонтів.

Лікар-ортодонт вищої категорії. 


Тріль Стефан Іванович.

Доцент. Кандидат медичних наук. У 1992 році захистив дисертацію на тему «Клініка, діагностика і ортопедичне лікування включених дефектів зубних рядів у дітей і підлітків», в якій дослідив частоту, розповсюдженість дефектів зубних рядів у дітей після аварії на ЧАЄС. Розробив класифікацію дефектів зубних рядів у дітей, вивчив функціональну витривалість тканин пародонту у дітей в нормі та при дефектах зубних рядів . Розробив ряд оригінальних конструкцій дитячих зубних протезів та показання до їх використання.

З 2000 року перебував на посаді доцента кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології та ортодонтії, а у 2002 році присвоєно вчене звання доцента.

Є співавтором написання 3 підручників з ортодонтії, підручника «Дитяче зубне протезування», посібника ліцензійних тестових завдань «Крок-2» та «Тимчасові нормативи надання медичної допомоги дитячому населенню в умовах амбулаторно-поліклінічних закладів».

Є дійсним членом Асоціації ортодонтів України.

Автор 4 авторських свідоцтв, 11 патентів, та 55 наукових праць.

Лікар-ортодонт вищої категорії.

 

Вознюк Василь Петрович.

Доцент. Кандидат медичних наук. Керівник студентського наукового гуртка кафедри.

У 2006 році захистив дисертацію на тему: «Діагностика та ортопедичні методи лікування дефектів коронкової частини зубів у дітей». Розробив класифікацію та нові методи діагностики і лікування дефектів коронкової частини тимчасових та постійних зубів у дітей. Наукові проекти: діагностика некаріозних вражень зубів та їх лікування.

Опублікував більше 45 наукових робіт. Співавтор книги «Дитяче зубне протезування». Отримав три патенти України на винахід. У 2005 році нагороджений відзнакою «За заслуги» Асоціації стоматологів України.

Є дійсним членом Асоціації ортодонтів України.

Лікар-ортодонт вищої категорії.

 

Філоненко Валерій Володимирович

Доцент. Кандидат медичних наук. Заступник декана стоматологічного факультету з наукової та виховної роботи.

У 2007 році захистив дисертацію на тему: “Лікування аномалій положення окремо стоячих зубів та прикусу індивідуальними трейнерами”. Розробив конструкцію та спосіб виготовлення індивідуального ортодонтичного трейнера, визначив клінічні критерії для його впровадження в практику, представив механіко-математичну модель впливу трейнера на тканини порожнини рота.

Є дійсним членом Асоціації ортодонтів України.

Має 65 друкованих робіт. З них – 13 у виданнях рекомендованих ВАК України, 2 посібники для студентів англомовної форми навчання, 2 патенти на винахід.

Лікар-ортодонт вищої категорії.

 

Леоненко Галина Петрівна

Доцент. Кандидат медичних наук.

У 2006 році захистила дис­ертацію на тему: «Лікування аномалій форми і зміни кольору окремо стоячих зубів» в якій було запропоновано новий метод кольоровизначення при реставраціях зубів, новий метод відновлення форми змінених зубів, а також методи ортодонтичної підготовки при аномаліях форми зубів при відсутності місця для їх повноцінної реставрації.

Є дійсним членом Асоціації ортодонтів України і членом Європейського товариства ортодонтів.

Автор 67 друкованих робіт: із них — 29 надруковано в наукових виданнях, акреди­тованих ВАК України, 3 нововведення, 6 патен­тів України на винаходи, є співавтором 2 підручників «Ортодонтія» та підручника «Пропедевтика ортопедичної стоматології» для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та 2 посібників для студентів англомовної форми навчання. Працює над виконанням докторської дисертації.

Лікар-ортодонт вищої категорії.

  

Бобокал Анатолій Миколайович.

Асистент. Кандидат медичних наук.

У 2003 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Клініко-експериментальне обґрунтування використання керамічної маси “Ультропалін” при незнімному протезуванні”. Дисертацію присвячено розробці та дослідженню керамічної маси “Ультропалін” для металокерамічних протезів. Дослідження фізико-хімічних властивостей керамічної маси “Ультропалін” та порівняння їх з властивостями інших поширених мас показали високий рівень її основних характеристик та повну відповідність вимогам міжнародних стандартів.

Є дійсним членом Асоціації ортодонтів України.

Має 35 друкованих праць, 4 патенти.

Лікар-ортодонт вищої категорії.

 

Новаковська Ганна Василівна.

  Асистент. Кандидат медичних наук.

У 1995 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Профілактика демінералізації емалі зубів при ортодонтичному лікуванні незнімними ортодонтичними апаратами». Метою наукових досліджень було попередження демінералізації емалі зубів при ортодонтичному лікуванні. Вивчено вплив нового вітчизняного матеріалу світлового затвердіння «ЕСТА-Ф» на мікрофлору порожнини рота, а також глибину проникнення фтору, який міститься в ньому, у тверді тканини зуба. На підставі токсикологічних, санітарно-хімічних, електронно мікроскопічних, а також клінічних досліджень доведена ефективність і доцільність використання «ЕСТА-Ф» в ортодонтичній практиці для профілактики демінералізації емалі зубів при апаратурному лікуванні.

Є дійсним членом Асоціації ортодонтів України.

Автор 43 друкованих наукових праць, 2 патентів.

Лікар-ортодонт вищої категорії.

 

Жачко Наталія Іванівна.

  Асистент. Кандидат медичних наук.

У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вікові особливості лікування поворотів зубів». Для обґрунтування тактики ортодонтичного лікування досліджена механіка повороту зуба і створена математична модель, яка підтверджує, що існує кореляційна залежність між збільшенням кута повороту зуба і збільшенням величини обертального моменту, що описується нелінійним звичайним диференціальним рівнянням, яке вказує на те, що величина сили ортодонтичного впливу при лікуванні тортоаномалії укладається в діапазон загальновизнаних величин оптимальних сил для ортодонтичного переміщення зубів. Запропонована механіко-математична модель дозволила рекомендувати наступну послідовність – алгоритм розрахунку апарата для повороту зубів у порожнині рота: визначаються розміри зубів і кути, на які необхідно їх повернути, розміри коренів зубів визначаються відповідно до рентгенограми; з умови досягнення допустимих напружень у тканинах періодонта розраховується величина обертального моменту; визначається конструктивна схема апарата і його геометричні параметри; визначаються зусилля для одержання необхідного обертального моменту; проводиться розрахунок геометричних параметрів пружного елемента в деформованому стані; уточнюється величина обертального моменту і напруги в тканинах періодонта.

Є дійсним членом Асоціації ортодонтів України.

Автор 54 друкованих робіт та 6 патентів.

Лікар-ортодонт вищої категорії.

 

Шпак Діна Юріївна.

Асистент. Кандидат медичних наук. Завідувач відділення ортодонтії Стоматологічного медичного центру НМУ. Магістр державного управління в сфері охорони здоров’я України.

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості лікування гнатичної форми мезіального прикусу у дітей в змінному та постійному періоді прикусу». Є дійсним членом Асоціації ортодонтів України.

Автор 26 друкованих робіт, 2 патенти на винахід та свідоцтво про реєстрацію авторського права.

Лікар-ортодонт вищої категорії.