Кафедра ортопедичної стоматології

Співробітники кафедри

  Завідувач кафедри

Неспрядько Валерій Петрович –завідувач кафедри ортопедичної стоматології, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор. В.П. Неспрядько – відомий в Україні та за кордоном вчений-стоматолог, автор ряду фундаментальних досліджень у галузі експериментальної та клінічної ортопедичної стоматології. Він зробив значний внесок у розвиток медичної науки, підготовку стоматологічних кадрів і підвищення рівня стоматологічної допомоги в Україні.

Неспрядько Валерій Петрович народився в 1940 році. У 1967 році з відзнакою закінчив Київський медичний інститут, У 1969 році – клінічну ординатуру, а в 1971 році – аспірантуру по кафедрі ортопедичної стоматології. Із 1975 року – асистент, із 1984 року – доцент кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології та ортодонтії КМІ. У 1985 році захистив докторську дисертацію на тему: «Патогенез, клініка і лікування зубів, що непрорізалися» та був переведений на посаду доцента кафедри ортопедичної стоматології і призначений виконувачем обов’язків завідувача кафедри ортопедичної стоматології. У 1986 році його обрано на посаду завідувача кафедри ортопедичної стоматології КМІ, що її він очолює і сьогодні.

У 1988 по 1998 рр. професор В.П. Неспрядько виконував обов’язки Головного стоматолога МОЗ України.

У 1999 році В.П. Неспрядьку було присвоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

У 1993 р. В.П. Неспрядько був призначений на посаду декана стоматологічного факультету.

На сьогодні професор В.П. Неспрядько – член правління Асоціації стоматологів України, входить до складу редакційних рад ряду журналів МОЗ України.

Професор В.П. Неспрядько має значні здобутки в галузі стоматологічного матеріалознавства та розробки нових зразків обладнання для зуботехнічної лабораторії. Під його керівництвом виконано цикл робіт зі створення стоматологічних сплавів металів, штучних зубів підвищеної твердості на композитній основі, керамічних мас, зразків обладнання для зуботехнічних ливарень та лабораторій із металокераміки, а також комплексу обладнання для стерилізації у стоматології.

В.П. Неспрядьку належить понад 400 наукових праць, серед яких 3 підручники, 1 монографія та 4 навчальних посібники: «Ортопедична стоматологія» (Рожко М.М., Неспрядько В.П., 2003), «Зубопротезная техника» (Рожко М.М., Неспрядько В.П., 2006), «Дентальна імплантологія. Основи теорії та практики» (Неспрядько В.П., Куц П.В.), 10 методичних рекомендацій. Він є автором 34 винаходів та патентів, серед яких принципово нові методи діагностики і лікування захворювань зубощелепної системи. Професор В.П. Неспрядько підготував 8 докторів та 23 кандидати медичних наук.

Професор В.П. Неспрядько виконує обов’язки голови спеціалізованої вченої ради НМУ зі спеціальності 14.01.22 – «стоматологія» із захисту докторських та кандидатських дисертацій.

 Професор кафедри

 

Куц Павло Валерійович – професор, доктор медичних наук. У 1996 р. закінчив стоматологічний факультет Національного медичного університету. Друкованих праць у виданнях, рекомендованих ВАК України – 35, патентів – 10. Заслужений лікар України. Розвиває сучасний напрямок стоматології – дентальну імплантацію.
 

 

 

 

 

Доценти кафедри

  Волинець Вікторія Миколаївна – доцент, кандидат медичних наук. У 1986 р. закінчила стоматологічний факультет Київського медичного інституту. Друко­ваних праць у виданнях, рекомендованих ВАК Ук­раїни – 15, патентів – 3. Відповідальна за організацію засідань опорної кафедри.

 

 

 

 


Грибан Олександр Михайлович – доцент, кандидат медичних наук. У 1979 р. закінчив стома­тологічний факультет Київського медичного інсти­туту. Друкованих праць у виданнях, рекомендова­них ВАК України – 2, патентів – 5.

Науковий напрямок – ортопедичне лікування при травматичних пошкодженнях зубів.

 

 

 


Гуща Дмитро Костянтинович – доцент кафедри. У 2001 р. закінчив стоматологічний фа­культет Національного медичного університету. Друкованих праць у виданнях, рекомендованих ВАК України – 5, патентів – 5. Викладач англомов­ної форми навчання. Відповідальний за профспілко­ву організацію кафедри.

 

 

 

 


Захарова Ганна Євгенівна – доцент кафед­ри, кандидат медичних наук. У 2001 р. закінчила стоматологічний факультет Національного медич­ного університету. В 2009 р. захистила кандидатсь­ку дисертацію. Куратор з методич¬них питань III курсу.

 

 

 

 

 

 

Клітинський Юрій Віталійович – доцент, кандидат медичних наук. У 1992 р. закінчив стома­тологічний факультет Київського медичного інсти­туту. Друкованих праць у виданнях, рекомендова­них ВАК України – 60, патентів – 5. Займається вивченням патології СНЩС, методами ортопедич­ного лікування СНЩС, функціональних розладів СНЩС.

 

 

 

 

 

Лисюк Сергій Васильович – доцент, канди­дат медичних наук. У 1996 р. закінчив стоматолог­ічний факультет Національного медичного універ­ситету.

Відповідальний за проведення тестового конт­ролю та підготовку студентів на кафедрі ортопе­дичної стоматології до іспитів «Крок-2».

 

 

 

 

 

P10179381 Лось Валерій Володимирович доцент, кан­дидат медичних наук. У 1976 р. закінчив стомато­логічний факультет Київського медичного інститу­ту. Друкованих праць – 93, патентів – 10. Віце-президент Асоціації імплантологів України, член ЕиСГО, ІСОІ та ін. Вивчає питання розвитку імплантації, взаємозв’язку оклюзії, математики, електрохімії та протезів зубів.

 

 

 

 

 

Медвінська Наталія Іванівна – доцент кафедри, кандидат медичних наук. У 1995 р. закінчила стоматологічний факультет Національного медичного університету. Друкованих праць у виданнях, рекомендованих ВАК України – 6, патентів – 2. Куратор з методичних питань IV курсу.

 

 

 

 

 

Скібіцький Вадим Станіславович – доцент кафедри, кандидат медичних наук. У 2000 р. закінчив стоматологічний факультет Національного медичного університету. У 2004-2007 рр. навчався у клінічній ординатурі, 2007-2009 рр. – в аспірантурі. В 2009 р. захистив кандидатську дисертацію.

 

 

 

 

 

Тишко Дмитро Федорович – доцент кафедри, кандидат медичних наук. У 2002 р. закінчив стоматологічний факультет Національного медичного університету. Друкованих праць у виданнях, рекомендованих ВАК України – 3, патентів – 1. Відповідальний за роботу з АСУ “Електронний деканат”.

 

 

 

 

 

kostuk-t-mКостюк Тетяна Михайлівна – доцент кафедри, кандидат медичних наук, завуч кафедри. У 2001 р. закінчила стоматологічний факультет Національного медичного університету. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію. Відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри.

 

 

 

 

 

shinchukovsky-i-aШинчуковський Ігор Анатолійович – доцент, кандидат медичних наук. У 1991 р. закінчив стоматологічний факультет Київського медичного інституту. В 2006 р. захистив кандидатську дисер-тацію. Відповідає на кафедрі ортопедичної стома-тології за методичну роботу IV курсу. Займається вивченням мікропротезування та безметалової ке-раміки.

 

 

 

 

 

Асистенти кафедри

 

Барановський Олександр Володимирович –

асистент кафедри. У 2000 р. закінчив стоматоло-гічний факультет Національного медичного універ-ситету.

Друкованих праць у виданнях, рекомендованих ВАК України – 3.

 

 

 


Борисенко Денис Анатолійович – асистент кафедри. У 2002 р. закінчив стоматологічний фа-культет Національного медичного університету.

Друкованих праць у виданнях, рекомендованих ВАК України – 7.

  

  

  

  


Кисіль Зінаїда Федорівна – асистент кафедри, кандидат медичних наук. У 1998 р. закінчила стоматологічний факультет Національного меди¬ного університету. У 2007 р. захистила кандидатсь¬ку дисертацію.

Відповідальна за педагогічне навантаження..

 

 

 


IMG_6258 Коваль Євгеній Анатолійович – асистент кафедри. У 2001 р. закінчив стоматологічний факультет Національного медичного університету.

Друкованих праць у виданнях, рекомендованих ВАК України – 6.

 

 

 

 

 

Михайлов Андрій Андрійович – асистент кафедри. У 2001 р. закінчив стоматологічний факультет Національного медичного університету.

Відповідальний за іноземних студентів I — III курсу.

 

 

 

 


Симоненко Василь Семенович – асистент кафедри. У 1984 р. закінчив стоматологічний факультет Київського медичного інституту. У 1988¬1990 рр. навчався в клінічній ординатурі.

Друкованих праць у виданнях, рекомендованих ВАК України – 16, патентів – 2.

 

 

 


Симоненко Рената Володимирівна – асистент кафедри, кандидат медичних наук. У 1992 р. закінчила стоматологічний факультет Київського медичного інституту. Друкованих праць у виданнях, рекомендованих ВАК України – 9, патентів – 2.

 

 

 

 

 

DS Терещук Олена Георгіївна – асистент кафедри.

У 2004 р. закінчила стоматологічний факультет Національного медичного університету. У 2006¬2008 рр. навчалася в клінічній ординатурі.

Друкованих праць у виданнях, рекомендованих ВАК України – 5.

 

 

 


Тяжкороб Тетяна Віленівна – асистент кафедри, кандидат медичних наук. У 1981 р. закінчила стоматологічний факультет Київського медичного інституту. В 1989 р. захистила кандидатську дисертацію. Друкованих праць у виданнях, рекомендованих ВАК України – 8, патентів – 1.

Відповідальна за роботу кафедри як опорної.

 

 

 

 

Старші лаборанти кафедри

Білінська Олена Юріївна

Ботвинко Валерія Вікторівна

Лисак Микола Іванович

Мельник Ірина Станіславівна

Аспіранти кафедри:
Гавриляк Надія Богданівна
Гонтар Наталія Олександрівна
Дядік Ігор Генадійович
Етніс Леонід Олександрович
Жогіна Єлизавета Георгіївна
Закурко Світлана Володимирівна
Закут Яра Салах
Ірійчук Іван Дмитрович
Кадимов Емін Фікретович
Мороз Юлія Юріївна
Паньков Андрій Андрійович
Пашкевич Віталій Вікторович
Щербенко Аліна Олегівна