Кафедра терапевтичної стоматології

Співробітники кафедри

Завідувач кафедри

 

Анатолій Васильович Борисенко – завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор.

У 1973 році закінчив з відзнакою стоматологічний факультет Київського медичного інституту імені О.О.Богомольця. Після закінчення інституту працював лікарем-стоматологом в  лікувальних закладах. У 1976 р. вступив до клінічної ординатури на кафедрі терапевтичної стоматології КМІ імені О.О.Богомольця, після закінчення якої був залишений при кафедрі у якості лікаря-стоматолога стоматологічної поліклініки. У 1980 р. за конкурсом був обраний асистентом кафедри. У 1983 захистив у дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук на тему: «Використання вітамінів А, Е, К в комплексному лікуванні пародонтозу». Згодом Анатолій Васильович починає роботу над докторською дисертацією. У 1990 році йому присвоєно вчене звання доцента, того ж року він був обраний на посаду завідувача кафедри терапевтичної стоматології.

1992 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора медичних наук на тему: «Порушення білкового обміну в тканинах пародонту при патології і його корекція у комплексному лікуванні». У 1996р. йому присвоєно вчене звання професора.

Професор А.Борисенко – автор понад 434 наукових праць, опублікованих у журналах, збірниках, зокрема, 24 монографій, 20 підручників, 22 навчальних посібників, співавтор 4-томного видання першого українського підручника з терапевтичної стоматології виданого українською та російською мовою. Серед них монографії «Композиционные пломбировочные материалы», К., 1998; “Композиционные пломбировочные и облицовочные материалы в стоматологии”; М, 1999; “Кариес зубов”, К, 2000; “Заболевания пародонта”, К., 2000; “Секреты лечения кариеса и реставрации зубов.”, М., 2003; розділ “Стоматологические заболевания” в “Энциклопедии семейного врача”, К., 1995; два практикуми (”Заболевания пародонта”, К., 1990 і “Фантомний курс”, Львів, 1993), чотиритомне видання підручника “Терапевтична стоматологія”, К., 2001, 2004, 2008, 2009, 2013р. Він співавтор (разом В.А.Клеминим і П.В.Іщенко) монографії «Морфофункциональная и клиническая оценка зубов с дефектами твердых тканей». М., 2004, 10 навчальних посібників для студентів стоматологічного факультету. Під керівництвом професора Борисенко А.В.  підготовлено  7 докторів та 32 кандидатів медичних наук, виконується 2 докторські та 5 кандидатських дисертацій.

Переважна частина наукових досліджень присвячена вивченню ланок патогенезу, особливостей перебігу генералізованого пародонтиту при різних фонових захворюваннях, науковій розробці раціональних методів його лікування та профілактики.

Професор А.В.Борисенко – головний редактор журналу “Новини стоматології”, член редакційної колегії журналів “Вісник стоматології” і “Современная стоматология”.

 

 

Ліновицька Олеся Вікторівна – професор кафедри, доктор філософських наук.

У 1994 р. закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

У 1994-1997 рр. навчалась у магістратурі.

У 1998-2001 рр. навчалась у аспірантурі.

У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: « Вибір антибактеріальних препаратів у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту у хворих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки, асоційовану з Helicobacter p y l o r i »

В 1992 р. захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора філософських наук на тему: « Освітня парадигма відповідальності: філософське осмислення »

Сфера наукових інтересів: новітні освітні технології.

Вільно володіє англійською мовою.

 

 

 

 

Доценти кафедри

Григ Наталія Іванівна – доцент, кандидат медичних наук. Завуч кафедри. Методист І V курсу ( Розділ: «Захворювання пародонта» ).

У 1998 р. закінчила стоматологічний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості передопераційної підготовки та медикаментозного супроводу хворих на генералізований пародонтит» (науковий керівник – зав. каф., професор А.В. Борисенко).

Сфера наукових інтересів: сучасні напрямки в діагностиці та лікуванні захворювань тканин пародонта.

Має вищу кваліфікаційну категорію.

 

 

Дікова Інна Гарольдівна – доцент,кандидат медичних наук.

У 1985 р. закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця.

У 1985-1989 рр. навчалась у клінічній ординатурі.

У 1992 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Лікування періодонтитів антибактеріальними препаратами, іммобілізованими на ПМС».

Сфера наукових інтересів: застосування препаратів пролонгованої дії в лікуванні основних стоматологічних захворювань.

Має вищу кваліфікаційну категорію.

 

 

Дімітрова Алла Григорівна – доцент, кандидат медичних наук. Куратор кредитно-модульної системи стоматологічного факультету.

У 1997 р. закінчила Одеський Державний медичний університет.

У 2002-2006 рр. навчалась у аспірантурі.

У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості клінічного перебігу, лікування та профілактики генералізованого пародонтиту у молодих людей, віком 18-25 років».

Сфера наукових інтересів: сучасні технології у терапевтичній стоматології, захворювання пародонту.

Має вищу кваліфікаційну категорію. Вільно володіє англійською мовою.

 

 

Коленко Юлія Генадіївна – доцент, кандидат медичних наук. Відповідальна за наукову роботу та англомовне навчання на кафедрі.

У 1995 р. закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

У 1995-1998 рр. навчалась у магістратурі.

У 1998-2001 рр. навчалась у аспірантурі.

У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Імунні порушення у хворих на генералізований пародонтит та їх корекція у комплексному лікуванні».

Сфера наукових інтересів: сучасні технології у терапевтичній стоматології.

Має вищу кваліфікаційну категорію.Вільно володіє англійською мовою.

 

 

Мєдвєдєва Марина Борисівна – доцент, кандидат медичних наук. Відповідальна за інформаційну сторінку кафедри на офіційному веб-сайті НМУ, оновлення інформаційного контенту на Освітньому порталі НМУ, веб-сторінку кафедри на Стоматологічному порталі НМУ, сайт кафедри, методист кафедри з розділу «Періодонтити».

У 1999 р. з відзнакою закінчила стоматологічний факультет НМУ ім. О.О. Богомольця.

У 1999 – 2000 р. навчалась у магістратурі на кафедрі терапевтичної стоматології НМУ ім. О.О. Богомольця. У 2006р. захистила кандидатську дисертацію «Поширеність та інтенсивність гострого початкового карієсу, сучасні методи його профілактики та лікування в осіб молодого віку.»

Сфера наукових інтересів: профілактика та лікування мікотичних уражень слизової оболонки порожнини рота та тканин пародонту.

Лікар-стоматолог вищої категорії. Вільно володіє англійською мовою

.

 

Несін Олександр Федорович – доцент,кандидат медичних наук. Методист по V курсу (Захворювання СОПР).

У 1969 р. закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця.

У 1972-1974 рр. навчався в клінічній ординатурі.

У 1979 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Лечение язвенно-некротических поражений слизистой оболочки полости рта мефенамина натриевой солью».

Сфера наукових інтересів: сучасні технології в стоматології, захворювання слизової оболонки порожнини рота, експериментальна пародонтологія.

 

 

 

 

Сідельнікова Лариса Федорівна – доцент,кандидат медичних наук. Відповідальна за роботу факультету підвищення кваліфікації викладачів.

У 1961 р. закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця.

Навчалась у клінічній ординатурі при кафедрі терапевтичної стоматології.

У 1970 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Лечение язвенно-некротических процессов СОПР протеолитическими ферментами». Автор 4 підручник ів, 5 навчальних посібників, 2 практикум ів.

Сфера наукових інтересів: сучасні методи діагностики, профілактики та лікування захворювань пародонту та слизової оболонки порожнини рота.

Має вищу кваліфікаційну категорію.

 

 

Тімохіна Тетяна Олександрівна – Тімохіна Тетяна Олександрівна – доцент кафедри, кандидат медичних наук.

Заступник декана по роботі з іноземними студентами стоматологічного факультету. Керівник web -сайту кафедри, відповідальний секретар опорної кафедри з викладання дисципліни «Основи стоматології».

У 2007 р. з відзнакою закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця.

З 2007 по 2009 рр. навчалась в магістратурі на кафедрі терапевтичної стоматології НМУ імені О.О.Богомольця, яку закінчила з відзнакою.

З 2009 по 2012 рр. навчалась в аспірантурі кафедри терапевтичної стоматології НМУ імені О.О.Богомольця. В 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клініка, профілактика і лікування хвороб пародонта та слизової оболонки порожнини рота у жінок репродуктивного віку із залізодефіцитною анемією». Сфера наукових інтересів: сучасні технології в терапевтичній стоматології. Лікар-стоматолог другої кваліфікаційної категорії. Вільно володіє англійською мовою.

 

 

Хоцяновський Антон Миколайович – доцент,кандидат медичних наук. У 1963 р. закінчив стоматологічний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця.

У 1966-1969 рр. навчався у аспірантурі.

У 1970 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Роль ортопедичних втручань на різних етапах комплексного лікування пародонтозу».

Сфера наукових інтересів: розробка електронної апаратури та методів діагностики і лікування захворювань тканин пародонту та СОПР, перспективи застосування озонотерапії.

Має вищу кваліфікаційну категорію.

 

 

 

Шекера Оксана Олегівна – доцент, кандидат медичних наук. Методист кафедри розділу «Пропедевтика терапевтичної стоматології».

У 2001 р з відзнакою закінчила стоматологічний факультет НМУ імені О.О. Богомольця. У 2001-2002 рр. навчалась у магістратурі , 2004-2007 рр. – в аспірантурі на кафедрі терапевтичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця. У 2008 р захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості клініки, діагностики, профілактики та лікування захворювань пародонта у вагітних із акушерською патологією». Сфера наукових інтересів: художнє реставрування, сучасна пародонтологія, юридичні аспекти стоматологічної діяльності .

Лікар вищої кваліфікаційної категорії.

 

Асистенти кафедри

 

Білогур Вікторія Володимирівна – асистент кафедри.

У 1990 р. закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця.

У 2000-2002 рр. навчалась у клінічній ординатурі.

Сфера наукових інтересів: перспективи застосування тесту на середньо молекулярні пептиди в стоматології, лікування захворювань тканин пародонту із застосуванням засобів еферентної терапії.

Має вищу кваліфікаційну категорію.

 

 

 

 

Ватанха Тетяна Василівна – асистент кафедри.

У 2002 р. закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

У 2004-2010 рр. навчалась у клінічній ординатурі.

Сфера наукових інтересів: новітні технології лікування пацієнтів із захворюваннями тканин пародонту.

Має другу кваліфікаційну категорію.

 

 

 

 

 

Відерська Ганна Володимирівна – асистент кафедри, кандидат медичних наук. Секретар кафедри.

У 1977 р. з відзнакою закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця.

У 1977-1979 рр. навчалась у клінічній ординатурі на кафедрі терапевтичної стоматології КМІ.

У 1986 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Застосування террілітину в комплексному лікуванні виразково-некротичних уражень слизової оболонки порожнини рота».

Сфера наукових інтересів: діагностика та лікування захворювань СОПР.

Має вищу кваліфікаційну категорію.

 

 

 

 

Вороніна Ірина Євгеніївна – асистент кафедри, кандидат медичних наук. Профорг кафедри.

У 1985 р. Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця.

У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Порушення мінерального обміну в альвеолярній кістці при генералізованому пародонтиті та його корекція у хворих на цукровий діабет».

Сфера наукових інтересів: хвороби слизової оболонки порожнини рота, сучасні підходи до диференційної діагностики та лікування хронічної мікседеми губ і хронічних форм хейлітів.

Має вищу кваліфікаційну категорію.

 

 

 

Захарова Світлана Михайлівна – асистент кафедри. Відповідальна за складання розкладу, розподіл педнавантаження.

У 1977 р. з відзнакою закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця.

У 1988-1990 рр. навчалась у клінічній ординатурі.

У 1995 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: « Особливості перебігу та лікування генералізованого пародонтиту у хворих на цукровий діабет »

Сфера наукових інтересів розробка методів профілактики та лікування генералізованого пародонтиту у пацієнтів із цукровим діабетом.

Має вищу кваліфікаційну категорію.

 

 

Кананович Тетяна Миколаївна – асистент кафедри, кандидат медичних наук.

У 1986 р. закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця.

Сфера наукових інтересів: травматична оклюзія та її вплив на тканини пародонта.

У 2014р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клінічні особливості та оцінка ефективності лікування генералізованого пародонтиту в осіб похилого віку».

Має вищу кваліфікаційну категорію.

 

 

 

 

 

Коваль Наталія Іллівна – асистент кафедри, кандидат медичних наук. Відповідальна за лікувальну роботу на кафедрі. Профорг факультету, член профкому університету.

У 1982 р. закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця.

У 1989 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Хроническая лимфэдема губ. Клиника, диагностика, лечение ».

Сфера наукових інтересів: сучасні підходи до діагностики та лікування хронічних інфекційно-алергічних хейлітів та інших захворювань слизової оболонки порожнини рота.

Має вищу кваліфікаційну категорію.

 

 

 

Колесова Наталія Валентинівна – асистент кафедри, кандидат медичних наук. Відповідальна за розподіл педнавантаження.

У 1990 р. закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця.

У 1990-1993 рр. навчалась у клінічній ординатурі.

У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості альтерації і репаративної регенерації епітелію ясен при генералізованому пародонтиті та їхня фармакологічна корекція».

Сфера наукових інтересів: новітні тенденції в ендодонтії, клініко-морфологічні особливості виникнення, клініки та лікування генералізованого пародонтиту при різній соматичній патології.

Має вищу кваліфікаційну категорію.

 

Лєснухіна Ганна Леонтіївна – асистент кафедри, кандидат медичних наук. Методист ІІІ курсу (карієс).

У 1993 р. закінчила УДМУ імені О.О. Богомольця.

У 1995-1998 рр. навчалась у аспірантурі.

У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Комплексне лікування генералізованого пародонтиту з корекцією порушень перекисного окислення ліпідів».

Сфера наукових інтересів: поглиблене вивчення патофізіологічних процесів у тканинах пародонту, питання діагностики, лікування та профілактики хвороб пародонту.

Має вищу кваліфікаційну категорію.

 

 

 

Мариніна Олена Іванівна – асистент кафедри, кандидат медичних наук.

У 1996 р. закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

У 1996-1998 рр. навчалась у магістратурі.

У 1998-2001 рр. навчалась у аспірантурі.

У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості клінічного перебігу та лікування червоного плескатого лишаю слизової оболонки порожнини рота у хворих на інсулінзалежний цукровий діабет».

Сфера наукових інтересів: лікування захворювань пародонту у хворих на вірусний гепатит В і С.

 

 

 

Печковський Костянтин Євгенович – асистент кафедри, кандидат медичних наук.

У 1986 р. закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця.

У 1990-1992 рр. навчався в клінічній ординатурі.

У 1993-1997 рр. навчався в аспірантурі.

У 1998 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Використання поліметилсилоксану в хірургічному лікуванні генералізованого пародонтиту».

Сфера наукових інтересів: використання сучасних засобів сорбційно-дезинтоксикаційної терапії, оптимізація методів діагностики, хірургічного та комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит, історія стоматології.

Має вищу кваліфікаційну категорію.

 

Протівень Микола Федорович – асистент кафедри. Відповідальний за роботу відділення фізіотерапії.

У 1968 р. закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця.

У 1972-1974 рр. навчався в клінічній ординатурі.

Сфера наукових інтересів: використання низьких температур в стоматології та застосування різних видів модуляції електричних струменів високої частоти, розробка електронної медичної апаратури для діагностики та лікування різних стоматологічних захворювань.

 

 

 

 

Рахній Жанна Іванівна – асистент кафедри.

У 1965 р. закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця.

Автор підручника та 3 навчальних посібників.

Сфера наукових інтересів: вивчення клініко-морфологічних паралелей при генералізованому пародонтиті різних ступенів тяжкості з метою розроблення патогенетичних методів лікування.

 

 

 

 

 

Ревенок Божена Арленівна – асистент кафедри, кандидат медичних наук. Відповідальна за розподіл педнавантаження.

У 1989 р. закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця.

У 1989-1997 рр. навчалась у магістратурі, клінічній ординатурі, аспірантурі.

У 1998 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості клінічного перебігу та лікування генералізованого пародонтиту в осіб, що зазнали впливу іонізуючих випромінювань внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС».

Сфера наукових інтересів: новітні тенденції в ендодонтії, стан порожнини рота в осіб, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС у віддалені терміни.

Має вищу кваліфікаційну категорію.

 

Регурецька Раїса Анатоліївна – асистент кафедри, кандидат медичних наук. Методист V курсу (захворювання СОПР).

У 1992 р. закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця.

У 2001-2003 рр. навчалась у клінічній ординатурі.

У 2004-2008 рр. навчалась у аспірантурі.

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості клінічного перебігу та лікування простого герпесу слизової оболонки порожнини рота та губ у осіб молодого віку».

Сфера наукових інтересів: сучасні можливості імунодіагностики та імунокорегуючої терапії герпетичних уражень СОПР.

Має вищу кваліфікаційну категорію.

 

 

Сергеєва Інна Євгеніївна – асистент кафедри, кандидат медичних наук.

У 1983 р. з відзнакою закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця.

У 1984 р. отримала дипломи та Медаль вищої і середньої спеціальної освіти СРСР, Медаль Академії медицичних наук СРСР за кращу наукову студентську роботу на Всесоюзному конкурсі АМН СРСР.

У 1994 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Дифференциальная диагностика катарального гингивита и начальной степени генерализованного пародонтита. Прогнозирование их течения».

Сфера наукових інтересів: методи діагностики та лікування хворих на генералізований пародонтит.

Має вищу кваліфікаційну категорію з 1995 р., отримала 9 сертифікатів FDI .

 

 

 

 

Савичук Анатолій Олександрович – асистент кафедри, кандидат медичних наук.

У 2008 році закінчив Національний медичний університет імені О.О.Богомольця.

У 2008 – 2013 рр. навчався в магістратурі, аспірантурі.

У 2014 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Експериментально-клінічне обґрунтування вибору конструкції внутрішньоканальних штифтів для відновлення ендодонтично лікованих зубів”.

Сфера наукових інтересів: біомеханіка, біоматеріали, матеріалознавство, практична ендодонтія.

 

 

 

 

 

Скібіцька Олена Олександрівна – асистент кафедри.

У 2005 р. закінчила з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця .

У 2005-2007 рр. навчалась в магістратурі

З 2007 по 2009р. навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі терапевтичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця .

З 2009 по 2013р.навчалася в аспірантурі

В 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: « Обґрунтування та оцінка ефективності сорбційної терапії у комплексному лікуванні ерозивно-виразкових уражень слизової оболонки порожнини рота»

Сфера наукових інтересів: інноваційні підходи до діагностики та лікування твердих тканин зубів, захворювань пародонта та слизової оболонки порожнини рота.

 

 

 

 

 

Тивоненко Людмила Ігорівна – асистент кафедри, кандидат медичних наук. Відповідальна за виробничу практику на ІІІ курсі.

У 1992 р. закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця.

У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Обґрунтування диференційованої антибактеріальної терапії та оцінка її ефективності у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту».

Сфера наукових інтересів: використання сучасних методик пломбування кореневих каналів, особливості використання НПЗП та сорбентів у хворих на генералізований пародонти із захворюваннями ШКТ.

Має вищу кваліфікаційну категорію.

 

 

 

 

Ткачук Наталія Миколаївна – асистент кафедри, кандидат медичних наук. Відповідальна за виробничу практику на кафедрі та стоматологічному факультеті.

У 1979 р. закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця.

У 1979-1982 рр. навчалась у клінічній ординатурі на кафедрі терапевтичної стоматології КМІ імені О.О. Богомольця.

У 1984 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Особенности течения и терапии пародонтоза у больніх неспецифическим колитом».

Сфера наукових інтересів: реставрація зубів, підготовка хворих з генералізованим пародонтитом на І етапі лікування, оптимізація лікування пародонтиту у хворих із загальною патологією та імунним дефіцитом.

Лікар стоматолог-терапевт вищої кваліфікаційної категорії.

 

 

 

 

 

Федянович Ірина Миколаївна – асистент кафедри, кандидат медичних наук.

У 1991 р. закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця.

У 1997-1999 рр. Навчалася в клінічній ординатурі.

У 2000-2004 рр. навчалась у заочній аспірантурі.

У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості порушення метаболізму кісткової тканини пародонту при генералізованому пародонтиті та можливості їх спрямованої фармакологічної корекції».

Сфера наукових інтересів: фізіотерапевтичні методи лікування захворювань пародонту.

Лікар стоматолог-терапевт вищої кваліфікаційної категорії.

 

 

 

Чегринюк Лейла Талятівна – асистент кафедри, кандидат медичних наук. Методист ІІІ курсу (Пульпіти).

У 2002 р. закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

У 2003-2005 рр. навчалась у клінічній ординатурі.

У 2006-2009 рр. навчалась у аспірантурі.

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості клінічного перебігу та лікування генералізованого пародонтиту при псоріазі».

Має другу кваліфікаційну категорію.

 

 

 

 

Черкасова Олена Вікторівна – асистент кафедри, .кандидат медичних наук.

У 2007 р. закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця.

У 2007-2009 рр. навчалась в магістратурі.

З 2009 по 2012 роки навчалася в аспірантурі.

В 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: « Комплексне лікування генералізованого пародонтиту у пацієнтів молодого віку з артеріальною гіпертензією »

Сфера наукових інтересів: захворювання тканин пародонта.

 

 

 

 

 

Чумак Евеліна Аркадіївна – асистент кафедри.

У 1979 р. закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця.

У 1984-1986 рр. навчалась у клінічній ординатурі.

Сфера наукових інтересів: сорбенти в стоматології, сучасні методики реставрації зубів. Має вищу кваліфікаційну категорію.

 

 

 

Шкредь Олександр Григорович – асистент кафедри.

Заступник декана стоматологічного факультету.

У 1987 р. закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця.

Сфера наукових інтересів: практична ендодонтія.

Має вищу кваліфікаційну категорію.

 

 

 

 

 

 

Магістри, клінічні ординатори та аспіранти кафедри

Дуднікова Марія Олегівна – аспірант, асистент кафедри.

У 2009 р. закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця.

З 2009 по 2011 роки навчалася в магістратурі.

В 2011 захистила науково-кваліфікаційну роботу на тему « Обґунтування та ефективність включення комбінованих етіотропних препаратів в комплексну гігієну порожнини рота і превентивне лікування захворювань пародонта у осіб молодого віку».

З 2011 по 2014 рік навчається в аспірантурі.

Тема кандидатської дисертаційної роботи: «Дисколорити зубів у молоді: причини розвитку та методи їх усунення».

Сучасній напрямок наукових досліджень – Проблема відбілювання зубів.

 

Столяр Вікторія Григорівна – аспірант кафедри.

У 2007 році закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця.

З 2009 по 2011 роки навчалася в клінічній ординатурі.

З 2011 по 2014 роки навчається в аспірантурі

Сфера наукових інтересів: гігієнічний догляд на етапах імплантації.

 

 

 

 

 

 

Л аборанти кафедри

 

Бортнікова Олена Володимирівна – старший лаборант кафедри терапевтичної стоматології НМУ .

 

 

 

 

 

 

 

Богза Натал ія Євгенівна – старший лаборант , асистент кафедри. терапевтичної стоматології НМУ .

У 2002 р. закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Лікар-стоматолог-терапевт.

Сфера наукових інтересів: застосування композиційних матеріалів подвійного твердіння в сучасній стоматології.

 

 

 

 

 

 

 

Власенко Марина Русланівна – старший лаборант кафедри терапевтичної стоматології НМУ. Лікар-стоматолог терапевтичного відділення захворювань СОПР.

У 2011 р. закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

З 2011 по 2013 роки навчалася в магістратурі.

В 2013 році захистила науково-кваліфікаційну роботу на здобуття ступеня магістра медицини на тему: «Комплексне лікування ексфоліативного хейліту із застосуванням магніто-інфрачервоної лазерної терапії».

Лікар-стоматолог-терапевт.

 

 

 

 

 

Куваєв Олексій Сергійович – старший лаборант , асистент кафедри. терапевтичної стоматології НМУ . Лікар-стоматолог терапевтичного відділення захворювань СОПР.

У 2005 р. закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

У 2007-2009 рр. навчався в клінічній ординатурі.

Лікар-стоматолог-терапевт.

Сфера наукових інтересів: практична ендодонтія, тимчасове шинування при генералізованому пародонтиті, реставрація зубів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мялківський Костянтин Олегович – старший лаборант кафедри терапевтичної стоматології НМУ. Лікар-стоматолог терапевтичного відділення захворювань СОПР.

У 2011 р. закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

З 2011 по 2013 роки навчався в магістратурі.

В 2013 році захистив науково-кваліфікаційну роботу на здобуття ступеня магістра медицини на тему: «Особливості лікування некаріозних уражень при захворюваннях тканин пародонту».

Лікар-стоматолог-терапевт.

 

 

 

Слізконос Людмила Полікарпівна – лаборант кафедри терапевтичної стоматології НМУ