Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Співробітники кафедри:


Маланчук Владислав Олександрович (народився у 1949 році в м. Херсон) — український науковець, завідувач кафедри (з 1.02.1995 року), член-кореспондент Національної Академії медичних наук України (обраний 06.11.2003 р. за фахом стоматологія), доктор медичних наук (1994), професор (2001), почесний професор Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського (2012). Держслужбовець 5 рангу (2003 р.). Автор новітніх наукових досліджень і навчальних посібників. Патентознавець (1980). Президент Української асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів, представник України в Радах Європейської асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів (EACMFS) та Інтернаціональної асоціації щелепно-лицевих хірургів (IAMFS), з 2000 р. — співзасновник та віце-президент Всеукраїнської асоціації пластичних, естетичних та реконструктивних хірургів (ВАПРЄХ). Член міжнародної асоціації імплантологів (ICOI), почесний член (2012) Deutsche Gesellschaft fur Orale Implantologie (DGOI). Дипломант эксперт (2006) ICOI (International Congress of Oral Implantologists). Заслужений діяч науки і техніки (2004).

Автор понад 790 наукових праць, у тому числі, 5 національних підручників, 6 монографій, 5 навчальних посібників, программ для студентів, біля 140 винаходів (34 авторських свідоцтва СРСР та 105 патентів України).
Підготував 2 докторів та 16 кандидатів наук, провів 19 міжнародних конгресів і конференцій, які він організував і провів. За його редакцією вийшло 19 збірників тез доповідей. Стажування за кордоном: Дублінський університет (Ірландія, 1993), муніципальна клініка м. Мюнхенгладбах (Німеччина,1994). Учасник і доповідач на 46 міжнародних конгресах та конференціях.

http://uk.wikipedia.org/wiki/Маланчук_Владислав_Олександрович

Воловар Оксана Степанівна
У 1991 р. закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця, отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «стоматологія» та кваліфікацію «лікар-стоматолог».

З 1991 по 1993 рр. навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі хірургічної стоматології КМІ.

З 1993 по 1999 рр. – лікар-ординатор щелепно-лицевого відділення лікарні №23 м. Києва.

З 1996 по 1999 рр. – асистент кафедри хірургічної стоматології за сумісництвом, а з 1999 р. обрана на посаду асистента кафедри хірургічної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за конкурсом.

У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-біомеханічне обґрунтування вибору трансплантатів для реконструкції нижньої щелепи та скронево-нижньощелепного суглоба».

З вересня 2004 р. – завуч кафедри.

З листопада 2004 р. обрана на посаду доцента кафедри за конкурсом, у 2006 р. отримала наукове звання доцента.

У грудні 2004 р. було затверджено тему докторської дисертації: «Діагностика, лікування захворювань скронево-нижньощелепного суглоба на фоні соматичних захворювань».

У 2013р. захистила докторську дисертацію на тему: «Діагностика, лікування захворювань скронево-нижньощелепного суглоба на фоні соматичних захворювань».

Професор кафедри (2014)

Загальний медичний стаж – 3 2 р., педагогічний стаж – 20 р.

Лікар хірург-стоматолог вищої категорії.

Возний Федір Федорович
Возний Ф.Ф. – відповідальний за ФПК. У 1970 р. закінчив стоматологічний факультет Київського медичного інституту. У 1980 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Хірургічна санація порожнини рота у хворих на ішемічну хворобу серця», наукові керівники – проф. Бернадський Ю.Й., проф. Сахарчук І.І. Має 65 друкованих наукових робіт, 4 винаходи, раціоналізаторських пропозицій – 28.
Кульбашна Ярослава Аркадіївна
У 1981 р. закінчила стоматологічний факультет Київського медичного інституту. У 1990 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення методів діагностики, лікування та прогнозування наслідків одонтогенних флегмон», науковий керівник – проф. Бернадський Ю.Й., проф. Моргунов І.Н. Стажування: США (1990), Німеччина (2002, 2004, 2006-2008). У 2015р. захистила докторську дисертацію на тему: «Теоретичні та методичні основи формування професійної компетентності майбутніх фахівців із стоматології» (наук. конс. – проф. Цехмістер Я.В.). Друкованих робіт – 103, патентів – 5, свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір – 4. Учений секретар Української Асоціації стоматологічної освіти, секретар Циклової методичної комісії стоматологічного факультету (з 2002 р.), член Асоціації стоматологічної освіти США. Відповідальна за англомовне навчання студентів, володіє англійькою та німецькою мовами.
Астапенко Олена Олександрівна
Астапенко О.О. – відповідальна за лікувальну роботу. У 1989 р. закінчила стоматологічний факультет Київського медичного інституту. Стажування: Німеччина (2008, 2009). Друкованих наукових робіт – 50, патентів – 2. У 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Хірургічне лікування верхньої мікрогнатії, що сполучена зі звуженням зубних рядів», науковий керівник – проф. Маланчук В.О.Захистила докторську дисертацію на тему: «Разработка и обоснование использования конструкций из биодеградируемого материала биоактивного действия в реконструктивно-восстановительной хирургии челюстно-лицевой области (экспериментально-клиническое исследование» (наук. конс. – член-кор. НАМН України, проф. Маланчук В.О.), відповідальна за лікувальну роботу на кафедрі (стаціонар)
Логвиненко Ірина Петрівнаlogvinenko Логвиненко І. П. –  Закінчила стоматологічний факультет НМУ імені О.О. Богомольця у 1997 р. У 2005 р. Захистила кандидатську дисертацію «Лікування переломів вилицевого комплексу, що призвели до зміни об’єму орбіти». Автор 33 друкованих праць, в т.ч. 8 патентів на винахід України.
Передков Костянтин Якович
Передков К.Я. – відповідальний виробничу практику. У 1985 р. закінчив стоматологічний факультет Київського медичного інституту. У 1994 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Щелепно-лицеві пошкодження, що сполучаються з черепно-мозковою травмою в гострому періоді», науковий керівник – проф. Бернадський Ю.Й., проф. Поліщук М.Є. Стажування: Чехословаччина (1990), Франція (1991), Болгарія (1997), США (1997, 99). Друкованих наукових робіт – 60.
Гордійчук Максим Аркадійович
Гордійчук М.А. – у 2002 р. закінчив стоматологічний факультет Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава). Друкованих наукових робіт – 15, патентів – 2. У 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Комплексне лікування переломів нижньої щелепи при корекції умов репаративних процесів», науковий керівник – проф. В.О.Маланчук .

Відповідальний за лікувальну роботу на кафедрі (амбулаторна допомога)

З 2014р. – доцент кафедри

Єфисько Вадим Миколайович
Єфисько В.М. – закінчив стоматологічний факультет НМУ у 2002 р., клінічну ординатуру у 2005 р., аспірантуру у 2009 р. Тема кандидатської дисертації : «Хірургічне лікування одонтогенного гаймориту у пацієнтів з вегетативними дисфункціями» (2011) (наук. керівник – проф. В.О. Маланчук) Друкованих наукових робіт – 15, патентів – 2.

Відповідальний за студентський науковий гурток кафедри.

 

Березовська Наталія Афеоніївна
Березовська Н.А. – у 1974 р. закінчила стоматологічний факультет Київського медичного інституту. Друкованих наукових робіт – 47, патентів – 5. У 1986 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Лікування переломів нижньої щелепи в умовах дії постійного магнітного поля (клініко-експериментальне дослідження)», (ДСП), науковий керівник – проф. Ю.Й.Бернадський, к.м.н. Біняшевський Е.В. Закінчила інститут патентознавства, має кваліфікацію патентознавця.
Добрийечір Тетяна Валентинівна
Добрий-Вечір Т.В. у 1995р. закінчила Київського медичного університету імені О.О.Богомольця. Кандидатська дисертація: «Особливості хірургічного лікування хворих з утрудненим прорізуванням нижніх третіх молярів» (2011) (наук. керівник – проф. В.О. Маланчук) . Має 14 друкованих наукових робіт, 2 патенти України. Готує монографію за темою кандидатської дисертації.
Лисенко Сергій Іванович
Лисенко С.І. – у 1982 р. закінчив стоматологічний факультет Київського медичного інституту. У 1992 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Профілактика і патогенетичне лікування кровотеч після виділення зубів », науковий керівник – проф. Харьков Л.В. Стажування за кордоном: Німеччина (2004). Друкованих наукових робіт – 27, патентів – 5, раціоналізаторських пропозицій – 2.

Відповідальний за клінічних ординаторів кафедри.

Облап Микола Вадимович
Облап М.В. у 1996 р. закінчив стоматологічний факультет Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава). У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Клінічні аспекти реактивно-дистрофічних уражень малих слинних залоз порожнини рота та їх корекція», науковий керівник – проф. Мітченок В.І. Друкованих наукових робіт – 15. На кафедрі працює з 2005р. на посаді асистента
САЛОГУБ Тетяна Вікторівна
Салогуб Т.В. – у 2001 р. закінчила стоматологічний факультет Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава). У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Лікування невралгій трійчастого нерву периферичного ґенезу біологічно-активними препаратами», науковий керівник – проф. Мітченок В.І. Друкованих наукових робіт – 19, патентів – 1. На кафедрі працює з 2006 р.
Процик
Володимир Володимирович
Процик В.В. – у 1995 р. закінчив стоматологічний факультет Національного медичного університету. Друкованих наукових робіт – 12, патентів – 2. У 2001 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Диференційна діагностика лімфаденопатій щелепно-лицевої ділянки та шиї», науковий керівник – проф. Маланчук В.О. Володіє англійською мовою.
Скворцова Інна Георгіївна
Скворцова І.Г. закінчила стоматологічний факультет КМІ у 1984 р. З 1998р. – асистент. Кандидатська дисертація: «Удосконалення хірургічного лікування хворих з мікрогнатією нижньої щелепи», (2012) (наук. керівник – проф. В.О. Маланчук). Друкованих наукових робіт – 30, авторських свідоцтв СРСР – 3, патентів України 2.
Топчій Дмитро Віталійович
Топчій Д.В. – доцент кафедри,  у 1986 р. закінчив стоматологічний факультет Київського медичного інституту. У 1993 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Диференціальна діагностика і лікування непухлинних захворювань привушно-жувальної ділянки», науковий керівник – проф. Харьков Л.В.

Друкованих робіт – 6.

Лікар хірург-стоматолог вищої категорії

Чумаченко Олександр Васильович
Чумаченко О.В. – у 1976 р. закінчив стоматологічний факультет Київського медичного інституту. У 1993 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Стан гемодинаміки у дітей з природженими незрощеннями піднебіння», науковий керівник – проф. Бернадський Ю.Й. Друкованих наукових робіт – 56, винаходів – 15.
Бродецький Ігор Сергійович
Бродецький І.С. – доцент кафедри. Закінчив стоматологічний факультет НМУ у 2005 р., клінічну ординатуру (2007) і достроково аспірантуру у 2010р. Кандидатська дисертація: «Комплексне лікування хворих на остеомієліт щелеп на тлі наркотичної залежності» (2011) (наук. керівник – проф. В.О. Маланчук). Друкованих наукових робіт – 17, патентів 2.
Тімощенко Наталія Михайлівна
З 2012 року – навчання в аспірантурі. В 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Лікування переломів вилицевого комплексу з корекцією стану нейро-м ’ язового апарату» (наук. керівник – проф. В.О. Маланчук) . Має 54 публікації, 8 патентів, 5 закордонних публікацій.Відповідальна за наукову роботу кафедри.
 Кеян Давид Миколайовичkeyan_d Кеян Д.М. – асистент кафедри, кандидат медичних наук. У 2007 році закінчив стоматологічний факультет Кримського державного медичного університет. 2009 – 2011 рр. – навчання в клінічній ординатурі кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії НМУ імені О.О. Богомольця, з 2011 – 2014 рр. – навчання в аспірантурі цієї ж кафедри. Друкованих праць – 23, з них патентів – 5. Захистив у 2016 році кандидатську дисертацію «Лечение больных одонтогенными верхнечелюстными синуситами с восстановлением объёма альвеолярного отростка верхней челюсти в области причинного зуба» (наук. керівник – член-кор. НАМН України, проф. Маланчук В.О.)
 Горицька Кетерина Вікторівна gorytska_k_v Асистент кафедри, кандидат медичних наук. У 2003 р. закінчила ЛДМУ імені Данила Галицького, стоматологічний факультет, 2003 р. – магістрант кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії ЛДМУ імені Данила Галицького, 2004 р. – аспірант цієї ж кафедри, 2007 -2016 рр. – асистент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії ЛНМУ імені Данила Галицького. У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію: “Використання збагаченої тромбоцитами плазми для оптимізації репараційного остеогенезу при травматичних переломах нижньої щелепи” (науковий керівник, д.мед.н., проф. Готь І.М.). Автор і співавтор понад 25 друкованих праць, в т.ч. 4 патентів України. Лікар-хірург-стоматолог першої кваліфікаційної категорії.

Інші викладачі кафедри: Платонова Н.Ю., Рімша О.Є.,  Швидченко В.С., Грабовецький П.В., Перерва В.В.,

Подано до захисту : Рибачук А.В., Грабовецький П.В.

Готують дисертації :   В. С. Швидченко, В. М. Єфисько, А.Н. Гусейнов, Р.С. Паливода, Крижанівська О.О., Єфисько Н.А та інші.

Аспіранти кафедри: Рибачук А.В., Гусейнов А.Н., Паливода Р.С.

Клінічні ординатори: Шумінський Є.В., Кустрьо Т.В., Штука О., Жураківська Г., Пельц А.

Старші лаборанти кафедри: Довмантович М.В., Гринюк О.І.

Лаборанти кафедри: Матяш Ю.Ю.