Рентгенологічне відділення

РЕНТГЕНОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

В рентгенологічному відділенні Стоматологічного медичного центру НМУ імені О. О. Богомольця проводяться рентгенологічні дослідження з метою діагностики патологічних станів зубо-щелепної ділянки та контролю якості проведеного лікування лікарями-стоматологами різних спеціальностей.

Основними завданнями лікарів-рентгенологів та рентген-лаборантів є:

 • проведення кваліфікованого рентгенологічного дослідження;
 • впровадження в практику нових висококваліфікованих методів обстеження;
 • реєстрація та облік результатів рентгенологічних досліджень;
 • оформлення висновків за результатами досліджень;
 • виявлення та аналіз причин розбіжності висновків рентгенологічного обстеження із результатами інших діагностичних, клінічних та морфологічних досліджень;
 • участь в проведенні клінічних розборів, клініко-рентгенологічних конференціях;
 • систематичний аналіз у звітах про кількісні та якісні показники діяльності відділення;
 • постійне підвищення кваліфікації персоналу;
 • надання консультативної допомоги фахівцям клінічних підрозділів;
 • дотримання правил техніки безпеки, виконання інструкцій з радіаційної безпеки, з дій персоналу у випадку радіаційних аварій, посадових інструкцій;
 • розрахунок та реєстрація променевого навантаження на персонал відділення та пацієнтів;
 • підготовка та оформлення статистичної звітності.

В рентгенологічному відділенні СМЦ НМУ імені О.О. Бомольця проводяться такі рентгенологічні дослідження:

 1. «Комп’ютерна томографія 3D»;
 2. «Комп’ютерна ортопаномографія»;
 3. «Комп’ютерна томографія СНЩС в сагітальній проекції»;
 4. «Комп’ютерна телерентгенографія (бічна та пряма проєкція)»;
 5. «Рентгенографія черепа в аксіально-тіменній проекції»;
 6. «Оглядова рентгенографія нижньої щелепи»;
 7. «Рентгенографія придаткових порожнин носа»;
 8. «Рентгенографія нижньої  щелепи за Генішем»;
 9. «Рентгенографія СНЩС за методом Парма»;
 10. «Рентгенографія білявушної слинної залози»;
 11. «Рентгенологічне дослідження зубів внутрішньоротовим контактним способом»;
 12. «Рентгенологічне дослідження зубів та альвеолярного паростка внутрішньоротовим контактним способом в аксіальній проекції»;
 13. «Рентгенологічне дослідження піднижньо-щелепних слинних залоз внутрішньоротовим контактним способом за методом Коваленко».
Ортопантомограма у періоді змінного прикусу
Телерентгенограма у бічній проекції
Телерентгенограма у прямій проекції

Рентгенологічне відділення Стоматологічного медичного центру Національного медичного університету імені О. О. Богомольця обладнане рентгенологічними апаратами, що генерують іонізуюче випромінювання (неізотопні ДІВ):

 1. Дентальний рентгенівський апарат ” Endos DS”, 2008р. випуску;
 2. Дентальний рентгенівський апарат ” Endos DS”, 2008р. випуску ;
 3. Дентальний рентгенівський апарат “Planmeca Intra” 2004 р. випуску;
 4. Комп’ютерний томограф “MyRaySkyView 9” 2012 р. випуску;
 5. Цифровий  комп’ютерний ортопантомограф з цефалостатом “MyRay Hyperion” 2012 р. випуску.

Всі рентгенологічні апарати мають сертифікати відповідності, та санітарні дозволи на проведення рентгенологічних досліджень.

Відділення має  ліцензію північної державної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки  Державного комітету ядерного регулювання Серія ОВ 010325.
Видана Національному медичному університету імені О. О. Богомольця, дата видачі – 29 липня 2010 року.

Співробітники рентгенологічного відділення:

   Тринадцятко Тетяна Іванівна – завідувач відділення

  Василевський Костянтин Іванович – лікар-рентгенолог вищої категорії

   Сідненко Надія Павлівна – лікар-рентгенолог 2 категорії

   Бурнос Наталія Анатоліївна – рентген-лаборант 2 категорії

  Свінчук Олена Кіндратівна – рентген-лаборант вищої категорії

   Пересунько Любов Іванівна – рентген-лаборант вищої категорії

   Сидоренко Людмила Андріївна – рентген-лаборант вищої категорії