Історичний нарис

Все змінюється, ніщо не зникає
Овідій

Історія стоматології як медичної дисципліни та її викладання у вищих навчальних закладах України починається з 1920 р. У ці роки було закрито приватні зуболікарські школи, і підготовка лікарів почала здійснюватись у системі вищої освіти. З цього часу стоматологія офіційно була визнана як медична дисципліна і в подальшому розвивалась як самостійна спеціальність.
За наказом Наркомздоров я України від 10 серпня 1919 р. в Києві на базі трьох націоналізованих приватних зуболікарських шкіл був утворений одонтологічний інститут з чотирирічним курсом навчання. Завідувачем інституту був призначений зубний лікар А.А.Білейкін, який пізніше очолював кафедру терапевтичної стома тології Київського медичного інституту. Однак у зв’язку з відсутністю спеціалістів з теоретичних дисциплін, а також належного матеріального забезпечення за наказом Київського губвиконкому від 18 травня 1920 р. одонтологічний інститут був приєднаний на правах факультету до Київського інституту охорони здоров я.
Першим деканом одонтологічного факультету був призначений К.П.Тарасов. Особистість цієї унікальної людини поєднала в собі чимало цікавого. Так, після отримання медичної освіти при військовому госпіталі, він тривалий час займався психіатрією, і лише потім вступив до Київської зуболікарської школи. Отримавши зуболікарську спеціальність, чимало зробив на ниві практичної одонтології і організації стоматологічної допомоги. В тяжкі для країни часи перший декан стоматологічного факультету зумів блискуче організувати підготовку фахівців-стоматологів. Родина К.П.Тарасова була високо інтелігентною, і не дивно, що одна з його доньок – Алла Костянтинівна – згодом стала знаменитою актрисою (на святкуванні 45-річчя стоматологічного факультету вона виступала зі спогадами про батька).
Кількість студентів у перші роки існування одонтологічного факультету постійно змінювалось. Навчання було платним, і тільки 20% студентів отримували державну стипендію. Перший випуск факультету відбувся у 1922 р., 64 випускники отримали дипломи.
У 1927 р. Народним комісаріатом освіти України була видана директива про зміцнення одонтологічних факультетів, а в 1930 р. вони були перейменовані в стоматологічні. Для підготовки наукових і педагогічних кадрів зі стоматології на профільних кафедрах було затверджено аспірантуру.
У 1931 р. стоматологічний факультет було перетворено у самостійний інститут, який значною мірою був забезпечений викладачами клінічних і теоретичних дисциплін. У зв язку з цим підвищився й авторитет професії лікаря-стоматолога серед молоді, зросла кількість студентів першого курсу, покращилась матеріально-технічна база навчання.
Розвиток інституту був перерваний війною. У 1941 р. інститут був евакуйований у Харків, а потім разом з Харківським стоматологічним інститутом – до Фрунзе, де він функціонував як факультет Фрунзенського медичного інституту. Більшість співробітників та студентів пішли на фронт.
У 1945 р. стоматологічний факультет знову реорганізовується в стоматологічний інститут. Поступово розширювались його навчальні бази, формувались наукові та педагогічні кадри. Велика заслуга в цьому належала доценту кафедри анатомії О.А.Сушко, який в ті роки був директором Київського медичного інституту. У 1947 – 1948 навчальному році в інституті навчалось близько 1000 студентів. У зв язку з підвищеними вимогами щодо якості підготовки молодих спеціалістів гостро постало питання про зміцнення клінічних баз, комплектування педагогічних кадрів, особливо із загальномедичних та теоретичних дисциплін, у зв’язку з чим у 1955 р. стоматологічний інститут знову реорганізовано у факультет Київського медичного інституту.
Реорганізація привела до значного покращення навчально-методичної роботи на профільних кафедрах, зріс рівень викладання теоретичних та загальномедичних дисциплін.
У 1961 р. була збудована основна клінічна база стоматологічного факультету КМІ – стоматологічний корпус, при будівництві якого враховувалась специфіка профільних кафедр.

 

Історія факультету нерозривно пов’язана з такими видатними іменами, як професори І.Й.Новик, С.Н.Вайсблат, Г.І.Семенченко, А.І.Бетельман, М.В.Фетісов, С.Й.Криштаб, Ю.Й.Бернадський, М.Ф.Данилевський.
У вересні 2011 року був виданий посібник «90 років стоматологічному факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця». Посібник підготовлено колективом викладачів стоматологічного факультету, він звернений до історії становлення факультету і реалій, які в конкретні періоди історичного розвитку нашої держави визначали стан і громадський статус стоматології.