Післядипломна освіта

 Презентаційні матеріали для вступників до інтернатури за спеціальністю “Стоматологія”

Що таке інтернатура?

Відповідно до п. 1.1 Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів, затверджене наказом МОЗ від 19.09.1996 р. № 291 спеціалізація (інтернатура) є обов’язковою формою післядипломної підготовки випускників всіх факультетів медичних і фармацевтичних ЗВО медичних факультетів університетів незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря (провізора)–спеціаліста певного фаху.

Отже, лише після інтернатури особа зможе працювати на посаді лікаря в закладі охорони здоров’я.

Після успішного закінчення інтернатури лікар-інтерн отримує сертифікат лікаря-спеціаліста, який надає йому право працювати на посаді лікаря за певною спеціальністю. Наприклад, лікар-спеціаліст за спеціальністю «Акушерство і гінекологія».

 

Якими нормативними документами регламентовано вступ до інтернатури в 2020 році?

На сьогодні порядок зарахування та проходження інтернатури встановлено  Положенням про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів, затверджене наказом МОЗ від 19.09.1996 р. № 291.

 

Як вступити в інтернатуру випускникам, які вчилися за державним замовленням?

Випускники, які вчилися за державним замовленням, повинні працевлаштуватися до закладів охорони здоров’я  на посаду лікаря-інтерна (пункт 2.2. наказ МОЗ України від 19.09.1996 року).

Департаменти (управління) охорони здоров’я м. Києва та областей направляють таких лікарів на проходження лише очної частини інтернатури в Інституті післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця за своїм наказом з 1 вересня 2020 року.

Зарахування в інтернатуру здійснюється наказом відповідного органу управління закладом охорони здоров’я. Відповідно до п. 2.3 Положення № 291 підставою для зарахування в інтернатуру є диплом лікаря (провізора) з певної лікарської (провізорської) спеціальності, посвідчення про направлення на роботу за персональним розподілом або довідка про право самостійного працевлаштування.

 

Хто може проходити інтернатуру за контрактом?

         Відповідно до пункту 7.10 наказу МОЗ №291 від 19.09.1996 проходження інтернатури проводиться на умовах договорів,  якщо лікарі-інтерни:

— закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти;

— закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти на умовах контракту;

— повторно проходять інтернатуру;

— бажають отримати другу спеціальність в інтернатурі.

 

Відповідно до п.7.8. наказу МОЗ України від 19.09.1996 року «фінансування підготовки лікарів-інтернів в інтернатурі для закладів охорони здоров’я інших міністерств, відомств, організацій, підприємств, інших закладів, незалежно від форм власності, проводиться за рахунок їх коштів на договірних засадах».

Норма вказаного пункту розповсюджується на осіб, які працевлаштувалися на посаду лікаря-інтерна в заклади охорони здоров’я, які непідпорядковані Міністерству охорони здоров`я, а саме: заклади охорони здоров’я Національної академії медичних наук, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державного управління справами при Президентові, Укрзалізниці тощо.

 

Чи можуть бути зараховані до інтернатури за контрактом випускники вищих медичних навчальних закладів, які навчалися за державним замовленням?

Ні.

За винятком випускників, які працевлаштувалися на посади лікарів-інтернів в заклади охорони здоров’я, які непідпорядковані Міністерству охорони здоров`я, а саме: заклади охорони здоров’я Національної академії медичних наук, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державного управління справами при Президентові, Укрзалізниці тощо (пункт 7.8. наказу МОЗ України №291 від 19.09.1996 зі змінами.

За винятком випускників, які працевлаштовані на посади лікарів-інтернів в приватну клініку «Оберіг», що  є  університетською клінікою НМУ імені О.О. Богомольця.

Вступникам на навчання в інтернатуру вказаної категорії для зарахування необхідно надати в приймальну комісію Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця дозвіл МОЗ України на працевлаштування до такого закладу охорони здоров`я з визначенням місця проходження очної частини та заочної частини інтернатури.

 

Чи можуть бути зараховані до інтернатури громадяни інших країн?

Ні. Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів, затверджене наказом МОЗ від 19.09.1996 р. № 291 не передбачає вступ та навчання в інтернатурі громадян інших країн.

 

Коли необхідно надати документи в приймальну комісію Інституту післядипломної освіти для вступу в інтернатуру за контрактом?

Приймальна  комісія  Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця буде приймати документи в інтернатуру з 1 липня по 28 липня.

Документи необхідно подавати дистанційно на інформаційну платформу за посиланням:

http://nmuofficial.com/vipuskniku/instytut-pislyadyplomnoyi-osvity/vstupnykam/informatsijna-platforma-dlya-vstupnyka-do-internatury-v-2020-rotsi/

         На вказаній платформі є «Регламент дистанційного подання документів для вступу в інтернатуру…», бланки заяв та договору на освітні послуги (для зарахування за контрактом), GOOGLE форма реєстраційної анкети вступника до інтернатури.

 

Де можна отримати інформацію про спеціальність в інтернатурі та профільні кафедри НМУ імені О.О.Богомольця за відповідними спеціальностями?

Отримати вказану інформацію можна на інформаційній платформі в підрозділах «Презентаційні матеріали по кожній спеціальності» та консультацій за посиланням:

https://nmuofficial.com/vipuskniku/instytutpislyadyplomnoyiosvity/vstupnykam/informatsijnaplatformadlyavstupnykadointernaturyv-2020-rotsi/

         А також з 1 липня будуть організовані оnline консультації по Skype з 10.00 по 15.00 за посиланням:

 https://nmuofficial.com/vipuskniku/instytutpislyadyplomnoyiosvity/vstupnykam/informatsijnaplatformadlyavstupnykadointernaturyv-2020-rotsi/

 

За якими спеціальностями є інтернатура в Інституті післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця?

В інтернатурі  Інституту  післядипломної  освіти  НМУ   імені О.О. Богомольця здійснюється підготовка лікарів(провізорів) за 29 спеціальностями. Перелік спеціальностей та тривалість навчання за посиланням:

http://nmuofficial.com/vipuskniku/instytut-pislyadyplomnoyi-osvity/vstupnykam/perelik-spetsialnostej-ta-tryvalist-navchannya-v-internaturi/

 

Яка вартість навчання в інтернатурі?

Відповідь на це питання за посиланням:

http://nmuofficial.com/vipuskniku/instytutpislyadyplomnoyiosvity/vstupnykam/vartistnavchannya/

 

Що таке очна і заочна інтернатура? Чи можна навчатися тільки заочно?

Відповідно до п. 1.4.  Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів, затверджене наказом МОЗ від 19.09.1996 р. № 291 інтернатура складається з 2 етапів:

1 етап: навчання на кафедрах медичних (фармацевтичних) ЗВО медичних факультетів університетів і закладів медичної (фармацевтичної) післядипломної освіти (очна частина інтернатури).

2 етап: стажування в базових установах і ЗОЗ (заочна частина інтернатури). Навчання лише на заочній формі є неможливим.

Очна частина навчання в інтернатурі проводиться на кафедрах Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця. Інформація про відповідальних за інтернатуру за посиланням: http://nmuofficial.com/vipuskniku/instytut-pislyadyplomnoyi-osvity/vstupnykam/vidpovidalni-za-navchannya-v-internaturi/

Заочна частина підготовки в інтернатурі – це стажування на базі  закладів охорони здоров’я. Перелік таких баз стажування є в Департаментах (управліннях) охорони здоров’я м. Києва та областях.

Майбутні лікарі-інтерни мають право самостійно обрати заклад охорони здоров’я та укласти з керівництвом закладу угоду про проходження заочної частини інтернатури, надавши копію цієї угоди до приймальної комісії Інституту післядипломної освіти. У цьому випадку лікарі-інтерни вступають до інтернатури Інституту післядипломної освіти лише на очну частину.

За деякими спеціальностями навчання в інтернатурі можу бути забезпечено на кафедрі та на клінічних базах кафедри (повна форма навчання в Інституті післядипломної освіти). У такому випадку майбутні лікарі-інтерни укладають договір на повний цикл навчання з керівництвом НМУ імені О.О. Богомольця.

Виняток становлять спеціальності дерматовенерологія, загальна фармація, епідеміологія, загальна гігієна, нейрохірургія, патологічна анатомія за якими повного циклу інтернатури в Інституті післядипломної освіти НМУ  немає. Зарахування до інтернатури за вказаними спеціальностями можливо лише на очну частину на відповідні кафедри.

 

Кому з лікарів-інтернів надається гуртожиток?

Гуртожиток надається лікарям-інтернам, які навчаються на умовах контракту. Вартість вказана за посиланням:

http://nmuofficial.com/payment/?fbclid=IwAR18ybYFp2akwAIpKsaHRFpHojU4k_bzGJQP_NBXTaxArVMABplfTsMjIg8

 

Коли необхідно приступити до навчання в інтернатурі?

З 1 серпня лікарі-інтерни приступають до заочної підготовки в інтернатурі на базах стажування, з якими вони уклали угоди, з 1 вересня лікарі-інтерни приступають до очної частина навчання на профільній кафедрі Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця відповідно до спеціальності в інтернатурі.

Контактні данні відповідальних за інтернатуру представлені за посиланням: http://nmuofficial.com/vipuskniku/instytut-pislyadyplomnoyi-osvity/vstupnykam/vidpovidalni-za-navchannya-v-internaturi/

ПІСЛЯДИПЛОМНЕ НАВЧАННЯ

Післядипломне навчання лікарів і провізорів здійснюється в інтернатурі, магістратурі, клінічній ординатурі та курсах вторинної спеціалізації лікарів.

Підготовка спеціалістів вищої кваліфікації – кандидатів та докторів наук – в Університеті проводиться через аспірантуру, докторантуру або через інституцію здобувачів.

Інтернатура.

Обов’язковим етапом в професійній післядипломній освіті лікаря і провізора є інтернатура як первинна спеціалізація, мета якої полягає в поліпшенні практичної підготовки випускників медичних університетів, підвищенні їх професійного рівня і підготовці до самостійної професійної діяльності за основними медичними і фармацевтичними спеціальностями, визначеними відповідними наказами України.

Термін навчання в інтернатурі становить 2 роки та визначається МОЗ України відповідно до спеціальності стоматологія.

Інтернатура проводиться шляхом поєднання очної форми навчання на кафедрах НМУ зі стажуванням у базових установах і закладах охорони здоров’я або на клінічних базах кафедр Університету.

Після підготовки в інтернатурі фахівцю присвоюється кваліфікація «лікар» спеціальності, що надає йому право обіймати відповідну лікарську посаду згідно із затвердженим МОЗ України переліком.

Магістратура.

Підготовка магістрів медицини (фармації) проводиться одночасно з підготовкою спеціалістів з певного лікарського (провізорського) фаху в інтернатурі і спрямована на поглиблену спеціальну, науково-практичну, педагогічну та дослідницьку підготовку з цієї ж лікарської (провізорської) спеціальності згідно затвердженим наказом МОЗ України.

До магістратури приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію спеціаліста, рекомендацію вченої ради вищого закладу освіти на наукову роботу, і зараховані на посади лікарів (провізорів) у базових закладах охорони здоров’я для навчання в інтернатурі. Навчання в магістратурі проводиться на тій самій кафедрі вищого закладу освіти, на якій інтерн проходить очну частину навчання в інтернатурі. Для лікарів (провізорів)-інтернів, які навчаються одночасно в магістратурі, тривалість очної частини навчання в інтернатурі на кафедрах вищих закладів освіти подовжується на 3 місяці за рахунок скорочення тривалості стажування в базових закладах охорони здоров’я. Прийом до магістратури проводиться за конкурсом на місця та спеціальності, які затверджені Міністерством охорони здоров’я України. Кожний вступник до магістратури проходить співбесіду та складає вступні іспити зі спеціальності та з іноземної мови. Вступники зараховуються на навчання з 10 по 15 жовтня. Після зарахування до магістратури протягом 1 місяця лікарю-магістру Вченою радою затверджується керівник, індивідуальний план роботи та тема магістерської роботи.

Після закінчення магістратури лікарі-магістри та провізори-магістри на вченій раді факультету захищають магістерську роботу, і після цього отримують диплом про присвоєння лікарю (провізору)-інтерну освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр медицини (фармації)».

Лікарі (провізори)-інтерни, які повністю виконали навчальні плани та програми інтернатури та магістратури, захистили магістерську роботу, мають право брати участь у конкурсі до аспірантури на клінічні кафедри вищих закладів освіти без відпрацювання ними двох років за фахом, необхідним для вступу до аспірантури після закінчення інтернатури. Ті лікарі-магістри, які не вступили до аспірантури, працевлаштовуються відповідно до направлення на роботу після закінчення університету.

Клінічна ординатура– вища форма підвищення кваліфікації лікарів-спеціалістів. Підготовка проводиться з відривом від виробництва зі спеціальностей: терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, дитяча терапевтична стоматологія, ортодонтія,. На навчання в клінічній ординатурі приймаються за конкурсом громадяни України, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень лікаря-спеціаліста і стаж роботи не менше 3 років за фахом після закінчення інтернатури, або спеціалізації, лікарська спеціальність якої повинна відповідати спеціальності клінічної ординатури. У конкурсі можуть також брати участь лікарі без необхідного стажу роботи, які успішно закінчили інтернатуру й рекомендовані Вченою Радою вищого закладу освіти на навчання в клінічній ординатурі.

Іноземні громадяни можуть за дозволом МОЗ України бути прийняті до клінічної ординатури безпосередньо після закінчення вищого закладу освіти та отримання кваліфікації спеціаліста «лікар».

Початок навчання в клінічній ординатурі з 1 вересня.

Тривалість навчання для громадян України – два роки, для іноземних громадян навчання може бути продовженим ще на 1–2 роки. Прийом документів щороку з 25 травня по 25 червня. Вступники проходять співбесіду та складають іспит із відповідної спеціальності. Лікарі, які виконали індивідуальний план підготовки в клінічній ординатурі, отримують свідоцтво за встановленою формою.

Аспірантура.

Аспірантура є формою підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації. На навчання до аспірантури приймають на конкурсній основі осіб, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста, або магістра. При цьому на клінічні кафедри приймають осіб, які на час вступу мають не менше 2-х років стажу роботи лікарем після закінчення інтернатури, лікарський фах яких відповідає науковій спеціальності аспірантури, або які мають кваліфікацію магістра медицини. За такими спеціальностями, як патологічна анатомія, патологічна фізіологія, імунологія та алергологія, мікробіологія, вірусологія та науковими спеціальностями таких галузей, як фармацевтичні науки, профілактична медицина приймаються особи, які мають кваліфікацію спеціаліста та закінчили інтернатуру з лікарського (провізорського) фаху, що відповідає фахові аспірантури. Вступники складають вступні іспити зі спеціальності, філософії та однієї з іноземних мов. Прийом іспитів відбувається з 1 по 30 вересня.

Початок навчання – 1 грудня.

Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва не перевищує трьох, а без відриву – чотирьох років. До вказаного терміну аспірант зобов’язаний представити дисертаційну роботу для захисту в спеціалізовану вчену раду.

Докторантура.

Докторантура є формою підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

Заключним етапом підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації є їхня атестація в спеціалізованих вчених радах на здобуття наукового ступеня кандидата чи доктора медичних наук.

 

Stomatologia