Підвищення кваліфікації

Питання атестації лікарів і порядок обрахування кількості балів

Порядок атестації лікарів регламентується наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 грудня 1997 року N 359 “Про подальше удосконалення атестації лікарів”У період між передатестаційними циклами (ПАЦ) лікарі повинні набрати необхідну кількість балів відповідно до Шкали значень різних видів діяльності лікарів згідно наказу МОЗ № 73 від 18.05.94 із змінами (№ 484), який регламентує проведення іспитів на передатестаційних циклах.

Для вищої кваліфікаційної категорії:

Рік

Постійна частина, бали нараховуються за навчання на передатестаційних циклах у закладах (на факультетах) післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації

Варіативна частина

Разом

2010

40 балів

8 балів

48 балів

2011

16 балів

56 балів

2012

24 бали

64 бали

2013

32 бали

72 бали

Починаючи з 2014 року

40 балів

80 балів

Для першої кваліфікаційної категорії:

Рік

Постійна частина, бали нараховуються за навчання на передатестаційних циклах у закладах (на факультетах) післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації

Варіативна частина

Разом

2010

40 балів

6 балів

46 балів

2011

12 балів

52 бали

2012

18 балів

58 балів

2013

24 бали

64 бали

Починаючи з 2014 року

30 балів

70 балів

Для другої кваліфікаційної категорії:

Рік

Постійна частина, бали нараховуються за навчання на передатестаційних циклах у закладах (на факультетах) післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації

Варіативна частина

Разом

2010

40 балів

4 бали

44 бали

2011

8 балів

48 балів

2012

12 балів

52 бали

2013

16 балів

56 балів

Починаючи з 2014 року

20 балів

60 балів

Бали зараховуються при проходжені лікарем ПАЦ і повинні бути підтверджені відповідними документами.

МОЗ було направлено лист, в якому були надані розяснення щодо застосування Шкали значень різних видів діяльності лікарів (провізорів) у період між передатестаційними циклами:

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

11.12.2009 p.  №  08.01 – 51/2625

Ректорам вищих навчальних закладів IV
рівня акредитації МОЗ, деканам медичних
факультетів університетів та директорам
науково-дослідних установ

Міністру охорони здоров’я АР Крим,
на
чальникам управлінь охорони здоров’я
обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій
Головним державним санітарним лікарям
областей, міст Києва та Севастополя
Керівникам регіональних управлінь
фармації

Міністерство охорони здоров’я України відповідно до наказу від 07.07.2009 №484 «Про затвердження Змін до Положення про проведення іспи­тів на передатестаційних циклах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ізід 27.07, 2009 за № 693/16709, направляє для організації виконання та використання в практичній роботі затверджений МОЗ Порядок обрахування кількості балів відповідно до Шкали значень різних видів діяльності лікарів (провізорів) у період між передатестаційніми циклами, затвердженої наказом МОЗ України від 07.07. 2009р. № 484 та Перелік документів, які подаються до вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів, закладів післядипломної освіти IV рівня акредитації відповідно до Шкали значень різних видій дія­льності лікарів (провізорів) у період між передатестаційними циклами.
Додаток: па 5 арк.

Перший заступник Міністра                 В.В. Лазоришинець

Кебкало 2531411

“ЗАТВЕРДЖУЮ”,

Перший заступник Міністра
охорони здоров’я України
В.В.Лазоришинець
_________ 2009 року

Порядок обрахування кількості балів
відповідно до Шкали значень різних видів діяльності лікарів (провізорів)
у період між передатестаційними циклами,
затвердженої наказом МОЗ України від 07.07. 2009р. №484

1. Керівникам лікувально-профілактичних та фармацевтичних закладів, ректорам вищих медичних та фармацевтичного навчальних закладів, закладів післядипломної освіти IV рівня акредитації МОЗ, деканам медичних факультетів, університетів, директорам науково-дослідних установ, керівникам інших установ незалежно від форм власності та підпорядкування за зверненнями лікарів (провізорів), науково-педагогічних, наукових працівників забезпечувати вчасне подання інформації про результати їх діяльності до вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів та закладів післядипломної освіти ІV рівня акредитації відповідно до Шкали значень різних видів діяльності лікарів (провізорів) у період міжпередатестаційними циклами (далі – Шкала).
Зазначена інформація має бути завірена керівником та печаткою закладу, установи.
Лікарі (провізори) – суб’єкти підприємницької діяльності подають зазначену інформацію до вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів та закладів післядипломної освіти IV рівня акредитації самостійно.
2. Відповідним структурним підрозділам вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів та закладів післядипломної освіти IV рівня акредитації проводити обрахування кількості балів, набраних слухачами відповідно до Шкали з урахуванням сертифікатів, свідоцтв, посвідчень, довідок, грамот, атестатів, дипломів, ксерокопій публікацій, методичних рекомендацій лікаря (провізора) протягом останніх 5 років для допуску до комп’ютерного контролю рівня знань на передатестаційному циклі.
3. Зберігати завірені ксерокопії перерахованих документів у вищих навчальних закладах упродовж 5 років.

Директор Департаменту кадрової
політики, освіти і науки                                                   М.В. Банчук

“ЗАТВЕРДЖУЮ”,

Перший заступник Міністра
охорони здоров’я України
В.В.Лазоришинець
_________ 2009 року

Перелік документів, які подаються до вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів, закладів після дипломної освіти   IV рівня акредитації відповідно до Шкали значень річних видів діяльності лікарів (провізорів)
у період між передатестаційними циклами


п/п

Вид діяльності

Кількість
(балів)

Підтверджуючі документи

1 Навчання на передатестаційному циклі в закладах (на факультетах) післядипломної освіти

40

Свідоцтво, посвідчення
2 Підвищення кваліфікації на циклах тематичного вдосконалення в закладах(на факультетах) після дипломної освіти тривалістю: Посвідчення
– 1 тиждень

10

– 2 тижні

15

– 4 тижні

30

– 6 тижнів

45

3 Підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання у закладах (на факультетах) післядипломної освіти

10

Посвідчення
4 Проведення лекції (крім викладачів):
– для медсестер, пацієнтів, громадян, виступ та публікація у засобах масової інформації (10*)

5

Довідка (завірена керівництвом та печаткою установи, закладу
– для лікарів (10*)

10

5 Навчання на курсах інформації та стажування в закладах (на факультетах) післядипломної освіти, охорони здоров я. науково-дослідних інститутах, у т.ч, за кордоном, тривалістю: Посвідчення
– 1 місяць

20

– 2 місяці

30

– 3 місяці

40

6 Підготовка на короткотривалих курсах інформації та стажування, переривчастих курсах, семінарах на місцевих базах*, в регіональних центрах (що підтверджено обласним управлінням охорони здоров’я) тривалістю: Посвідчення

Довідка (завірена керівництвом та печаткою установи, закладу)

– не менше 36 годин на рік

5

– не менше 72 годин на рік

10

7 Науково-педагогічна (педагогічна) робота у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах і закладах (на факультетах) післядипломної освіти І-ІІ рівнів акредитації: Довідка (завірена керівництвом та       печаткою установи,закладу
за основним місцем роботи

20

– за сумісництвом

10

ІІІ-ІV рівнів акредитації:
– за основним місцем роботи

30

– за сумісництвом

15

8 Керівництво групою інтернів на базі стажування

10

Довідка (завірена керівництвом та печаткою установи, закладу)
9 Участь у науково-практичній конференції, симпозіумі, з’їзді, конгресі, засіданні професійної асоціації за спеціальністю:
міжнародних (в країнах Європи, Азії та Америки (3*)):
Сертифікат або програма, яка засвідчує виступ
– з доповіддю

9

– без доповіді

3

міжнародних в країнах СНД (5*):
– з доповіддю

10

– без доповіді

2

національних (5*):
– з доповіддю

5

– без доповіді

2

10 регіональних (10*):
– з доповіддю

5

– без доповіді

2

10 Видання фахового: Довідка про
авторство (завірена
керівництвом та
печаткою ВНЗ, НДУ
підручника

30

– навчального посібника

20

– монографії

20

11 Публікація статті у фахових виданнях:
– одноосібно

10

Ксерокопія публікації.
– у співавторстві

5

12 Отримання патенту на фаховий винахід: Завірена ВНЗ, НДУ ксерокопія патенту
– одноосібно

20

– у співавторстві

10

13 Видання: Ксерокопія видання,
наказу ВНЗ, НДУ лікувально-профілактичного закладу або довід про участь у роботі
– галузевих методичних рекомендацій

6

– інформаційного листка, раціоналізаторської пропозиції

3

Підготовка експертного висновку обласного рівня

3

Участь у розробці нормативних документів

3

14 Упровадження у практичну діяльність інноваційних розробок та технологій, нових методів діагностики, лікування, фармацевтичного аналізу

10

Ксерокопія актів впровадження, завірена ВНЗ, НД
15 Публікації в тезах науково-практичної конференції, симпозіуму, з’їзду, конгресу: Ксерокопія публікації
– міжнародних

5

– національних

3

– регіональних

2

16 Виступ у середніх та загальноосвітніх закладах та на підприємствах

2

Довідка (завірена керівництвом та печаткою установи, закладу
Ксерокопія публікації
Виступи та публікації в засобах масової інформації, у тому числі місцевих

3

17 Присвоєння звання “Заслужений лікар України”, “Заслужений діяч науки і техніки України”, “Заслужений працівник охорони здоров’я України”, “Заслужений працівник освіти”

20

Завірена ксерокопія офіційного документу про присвоєння звання
Нагородження грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України, Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим та грамотами облдержадміністрацій. Відомчого і заохочувальною відзнакою Міністерства охорони здоров’я України – нагрудним знаком “Хрест Пантелеймона Цілителя”

10

Завірена ксерокопія офіційного документу          про відзнаку, нагородження
19 Обіймання посади головного позаштатного спеціаліста району, міста, області

5

Витяг з наказу
20 Захист дисертації на здобуття учених ступенів:. Завірена ВНЗ, НДУ ксерокопія диплома
– доктора медичних наук

40

– кандидата медичних наук

30

21 Закінчення клінічної ординатури. аспірантури, магістратури, докторантури

30

Завірені ксерокопії свідоцтва, диплома магістра, наказу про закінчення навчання тощо
22 Робота в закладах охорони здоров’я, розташованих у сільській місцевості, не менше 3 років  10 Витяг з трудової книжки

* Кількість заходів.

Директор Департаменту кадрової
політики, освіти і науки                                                М.В. Банчук

Особливо слід звернути увагу на примітку після таблиці – наприклад за участь у 10 регіональних конференціях без доповіді лікарю нараховується лише 2 бали (а не за кожну таку конференцію). Наказом також не передбачено, що участь у 5 таких конференціях надає 1 бал.

Для підтвердження набраних балів при проходженні ПАЦ лікар повинен надати:

  • Довідку про кількість балів, затверджену керівником закладу;
  • Завірені копії підтверджуючих документів.

 Надані довідки і завірені ксерокопії перерахованих документів зберігаються на кафедрах вищих навчальних закладах упродовж 5 років