ТРИВАЄ ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Майбутні стоматологи складають державний практично-орієнтований іспит. Наразі відбувається іспит з дитячої стоматології. Кожний випускник повинен прийняти пацієнта дитячого віку стоматологічного профілю, вирішити ситуаційні задачі, а також продемонструвати володіння практичними навичками з терапевтичної, хірургічної дитячої стоматології та ортодонтії при роботі на стимуляційних фантомах. Практична стоматологія – це галузь медицини, що вимагає від лікарів досконалого володіння великою кількістю практичних маніпуляцій, крім того вона швидко розвивається, запроваджуються нові методи, технології, розробляються нові матеріали, що значно розширюють можливості профілактики та лікування захворювань щелепно-лицевої ділянки. Тому на державному іспиті акцент ставиться саме на необхідності практичного оволодіння необхідним набором практичних навичок. Крім того, майбутні стоматологи вирішують ситуаційні задачі з невідкладних станів, а також демонструють вміння виконувати основні загальномедичні маніпуляції, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою лікаря-стоматолога: приймають цю частину іспиту викладачі кафедр хірургії та внутрішніх хвороб стоматологічного факультету.

Більшість студентів успішно складають свій вирішальний іспит, хоча є й такі, що мають ще чимало попрацювати над вдосконаленням свого професійного рівня. Високий рівень знань та вмінь продемонстрували студенти Є. Борисова, А. Колишкіна, Р. Мемедляєв, І. Поліщук. Попереду – друга частина іспиту, прийом дорослих хворих, і – старт у професійне життя, в якому ніколи не припиняється навчання.