V З’ЇЗД УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ЧЕРЕПНО-ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВИХ ХІРУРГІВ

12 травня 2017 року в Стоматологічному медичному центрі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відбувся V З’їзд Української асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів, присвячений 100-літтю з дня народження щелепно-лицевого хірурга, ветерана ВВВ Аржанцева Павла Захаровича та 100-літтю з дня народження всесвітньо відомого засновника черепно-лицевої хірургії Поля Тесьє. Захід відбувся за підтримки Національної академії медичних наук України, ректора НМУ імені О.О. Богомольця, член-кореспондента НАМН України, професора Катерини Амосової та адміністрації Університету.
Присутні студенти високо оцінили роботу V З’їзду УАЧЩЛХ і підтримали зусилля Університету і кафедри в підвищенні якості навчання, впровадження сучасних методів діагностики та лікування хірургічних захворювань тканин ЩЛД. Вони отримали сертифікат учасників та висловили бажання в подальшому проводити такі наукові заходи в стінах Університету.