МАЙБУТНІ СТОМАТОЛОГИ ОПАНОВУЮТЬ СУЧАСНІ МЕТОДИКИ В ОРТОДОНТІЇ

На фінішну пряму вийшов навчальний процес у п’ятикурсників стоматологічного факультету. Випускники у ці дні надолужують втрачений час у зв’язку із карантинними заходами і активно ведуть клінічний прийом пацієнтів, готуються до складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту, та опановують нові теми в стоматології.

На кафедрі ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології, яку очолює професор П.С.сФліс, прагнуть ефективно використовувати кожне практичне заняття студентів. У той час, коли половина групи працює у клініці із дотриманням необхідних санітарних вимог, інші студенти під керівництвом доцентів Н.В.сРащенко, А.В.сЦиж та асистента Н.І. Жачко вирішують тестові завдання, розшифровують рентгенограми, цефалограми і визначають методи дитячого зубного протезування.

Ще одним важливим моментом практичної підготовки є дитяче зубне протезування пацієнтів віком від 6 до 13 років. Майбутні медики під наглядом наставників проводять заміщення дефектів коронкової частини зубів та дефектів зубних рядів. В Україні ці сучасні методики лікування викладають лише у нашому Стоматологічному медичному центрі. Студенти нині мають можливість оволодівати цими методиками, спрямованими на профілактику зубощелепних аномалій та деформації у дітей та підлітків.