АТЕСТАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ НА СТОМАТОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

На стоматологічному факультеті Національного медичного університеті імені О.О. Богомольця розпочалася атестація випускників. Майбутні стоматологи повинні продемонструвати фахові компетентності та довести свою готовність до практичної роботи з пацієнтами. Практично-орієнтований іспит складається з двох частин. Протягом першої випускники демонструють фахові компетентності з дитячої стоматології, що включає в себе дитячу терапевтичну, дитячу хірургічну стоматологію та ортодонтію. Кожен студент має провести обстеження пацієнта дитячого віку, поставити діагноз, скласти план лікувально-профілактичних заходів, провести лікувальні або профілактичні маніпуляції. Доводиться проявляти неабиякі комунікативні навички, спілкуючись з маленьким пацієнтом та його батьками. Після роботи з реальним пацієнтом – демонстрація практичних навичок на симуляційних фантомах та вирішення ситуаційних задач, інтерпретація результатів додаткових методів дослідження. В цей же день студенти-стоматологи складають загальномедичні практичні навички та вирішують задачі з невідкладних станів, які приймають викладачі кафедр внутрішніх хвороб та хірургії стоматологічного факультету.

Другу частину іспиту студенти складатимуть за тиждень, і вона представлятиме собою комплексний іспит з трьох дисциплін: терапевтичної стоматології, хірургічної стоматології та ортопедичної стооматології. Майбутнім стоматологам пропонуватиметься робота з реальним пацієнтом, тільки на цей раз вже дорослого віку, а також демонстрація практичних навичок на симуляційних фантомах. До складу бригад екзаменаторів по атестації випускників входять професори і доценти усіх профільних кафедр стоматологічного факультету, а також внутрішніх хвороб та хірургії стоматологічногго факультету. Студенти в переважній більшості успішно складають іспит. Сподіваємось, в майбутньому вони гідно нестимуть завання випускників Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.