НА СТОМАТОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ТРИВАЄ ОСКІ-1

На стоматологічному факультеті НМУ імені О.О. Богомольця триває об’єктивний структурований іспит ОСКІ-1 Стоматологія для студентів 3 курсу. Іспит складає наступна група – 42 студенти. Вперше в університеті і вперше в Україні студенти демонструють свою компетентність у різних галузях стоматології саме у форматі ОСКІ-1, який відповідає передовій європейській практиці для оцінки компетентностей майбутнього лікаря.

Сьогодні поспілкуватися зі студентами, викладачами, поцікавитися думкою про ефективність нового формату оцінювання, його переваги, успішність студентів завітала член-кореспондент НАМН України, професор Катерина Амосова. Разом зі студентами вона прослухала інструктаж перед початком іспиту та пройшла кілька станцій, де на навчених пацієнтах та фантомах демонструвались базові стоматологічні та загальномедичні навички, правильність виконання яких оцінювали викладачі усіх профільних кафедр факультету.

Декан стоматологічного факультету, професор Наталія Біденко розповіла, що вже перший день проведення іспиту засвідчив – більшість студентів володіють достатнім рівнем компетенцій і на станціях, де вони демонстрували навички обстеження порожнини рота та встановлення діагнозу стандартним пацієнтам, і виконуючи різні види анестезії та видалення зубів на фантомах, процедури з ортопедичної стоматології, тощо. Особливістю ОСКІ-1 Стоматологія 3 курсу є те, що студенти вже працюють не лише на фантомах, а й з безпосередніми пацієнтами. І якщо на фантомах проводиться анестезія і імітація видалення зубів (незабаром у центрі окрім терапевтичних з’являться ще спеціальні хірургічні фантоми і процес навчання стане ще цікавішим і ефективнішим), то діагностика стану зубів та постановка первинного діагнозу на станціях вже здійснюється пацієнтам. Це волонтери, студенти різних курсів, кожен з яких має свою легенду і гарні акторські здібності, здатні ґрунтовно перевірити рівень компетенції майбутніх стоматологів, як професійний, так і комунікативний. Дві станції ведуть терапевти і хірурги. Тут перевіряються такі практичні навички з медицини, як ін’єкції внутрішньом’язові та внутрішньовенні на симуляційному фантомі, зупинка кровотечі, іммобілізація за допомогою шин, вимірювання артеріального тиску на волонтері. Як правило, рівень підготовки, який демонструють студенти на цих станціях, достатньо високий, що цілком зрозуміло – адже для майбутнього лікаря дуже важливо володіти зазначеними компетентностями.

За результатами анонімного анкетування більшість студентів акцентує на важливих перевагах ОСКІ, зокрема, можливості продемонструвати свої професійні та комунікативні навички на станціях зі стандартними пацієнтами. Разом з тим можна простежити, на які моменти і в організації навчального процесу, і самого іспиту, варто звернути увагу викладачам. Тобто нова форма проведення іспиту цікава і однаково корисна для обох сторін щодо отримання нового досвіду та перспектив удосконалення навчального процесу. ОСКІ-1 складатимуть всього 250 вітчизняних та іноземних студентів стоматологічного факультету, він триватиме ще впродовж 4 наступних днів.