СТУДЕНТИ ТРЕТЬОГО КУРСУ ГОТУЮТЬСЯ ДО СКЛАДАННЯ ІСПИТУ «КРОК 1. СТОМАТОЛОГІЯ»

11 квітня 2018 року студенти 3 курсу стоматологічного факультету НМу імені О.О. Богомольця складатимуть ліцензійний інтегрований іспит «Крок 1. Стоматологія» – саме ця дата була погоджена МОЗ України Листом від 2 квітня 2018 року. Студенти інтенсивно готуються до іспиту – займаються в комп’ютерних классах, повторюють тестові завдання з відкритої бази Центру тестування. Кафедри, які викладають дисципліни – елементи ЛІІ «Крок 1. Стоматологія», проводять додаткові консультації та читають настановчі лекції для студентів-стоматологів. Наказом по Університету студентам 3-го курсу для підготовки надано дні, вільні від навчальних занять. Розподіл студентів по аудиторіях для складання тестового іспиту залишається без змін.

Бажаємо студентам-стоматологам успішно скласти іспит та з хорошими здобутками підійти до закінчення семестру.