ВИСТУП НАУКОВЦІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НА НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

23 березня 2018 року відбулася Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, присвячена 25-річчю Національної академії медичних наук України. Головою оргкомітету конференції був президент НАМН України, академік НАМН та член-кореспондент НАН України, д.мед.н., професор В.І.Цимбалюк. Робота конференції одночасно відбувалася в 10 секціях з різних напрямів медицини, в тому числі була організована секція «Стоматологія». Молодими вченими-стоматологами з Києва, Львова, Полтави, Ужгорода, Одеси, Черкас було представлено 10 усних доповідей, присвячених актуальним питанням сучасної стоматології. Результати своїх наукових досліджень представили співробітники Національного медичного університету імені О.О. Богомольця: асистент кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань О. Лютіков («Морфологічна характеристика гібридного шару інтактного та каріозно-ураженого дентину тимчасових зубів») і асистент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії В.Швидченко («Застосування біоактивних біодеградуючих компонентів для усунення перирадикулярних дефектів кістки та попередження зміщення зубів»).

Доповіді молодих вчених оцінювало журі, яке очолював директор ДУ “Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України” д.мед.н., проф. С.А.Шнайдер. До складу журі увійшли також президент Національної спілки стоматологів України М.М.Угрин, професори кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань Л.О.Хоменко, О.І.Остапко, доцент кафедри терапевтичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця О.О.Шекера, завідувач кафедри ортодонтії ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія” д.мед.н.,проф. Л.В. Смаглюк. Члени журі відмітили високий рівень наукових та клінічних доповідей учасників. За результатами оцінювання диплом за кращу наукову роботу отримав асистент кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань Олександр Лютіков. Члени журі та доповідачі висловили подяку організаторам та секретарям за чудову організацію, проведення секційного засідання та майстер-класів.