УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ ПІДРОЗДІЛІВ НМУ: КАФЕДРА ХІРУРГІЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ ТА ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ХІРУРГІЇ

Відповідно до Стратегії розвитку НМУ імені О.О. Богомольця на 2015-2020 рр. (згідно з наказом НМУ № 585 від 02.10.2017 р. «Про затвердження плану першочергових заходів з удосконалення роботи підрозділів НМУ імені О.О. Богомольця на 2017/2018 н.р.») на кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії розпочато та на разі здійснюється формування відео-презентацій практичних навичок, лекцій; сформовано банк тестових завдань за Moby’s review for the NBDE, 2nd edition, 2015), створено комплекти дидактичних матеріалів (методичні рекомендації, клінічні задачі, рентгенограми та стандартизовані відповіді до них, тематичні плани практичних занять, елективних курсів, виробничої лікарської практики тощо) для кожної навчальної кімнати, оновлено банк тестових завдань та буклети для ПМК 3-5 курсів; форматовано презентації лекцій за новими вимогами (згідно з наказом № 14 від 17.01.2018р.) – тези, створено та затверджено на засіданнях ЦМК та Вченої ради стоматологічного факультету паспорти станцій ОСКІ-1. Практична діяльність студентів спрямована на роботу з пацієнтами хірургічного профілю з метою санації, підготовки порожнини рота до протезування, ортодонтичного лікування та ін.

Кафедра ХС та ЩЛХ є опорною серед профільних кафедр ВМНЗ України, щорічно здійснює видання навчально-методичної та наукової літератури за результатами конференцій, з’їздів та міжкафедральних нарад завідувачів (http://nmu.ua/zagalni-vidomosti/kafedri/department-surgical-dentistry-maxillofacial-surgery/11117-2/). У 2018 році видано 2-ге видання 2-томника «Oral and maxillo-facial surgery». Співробітники кафедри є виконавцями НДР (перше місце за результатами оцінки НДР 2015-2017 рр. (http://nmu.ua/zagalni-vidomosti/kafedri/department-surgical-dentistry-maxillofacial-surgery/rus-nauchno-yssledovatelskaya-rabota/), є учасниками всеукраїнських, міжнародних науково-практичних заходів, здійснюють клінічну роботу. На сьогодні 23 клінічні ординатори (1 та 2 року навчання) проходять підготовку за фахом «Хірургічна стоматологія». Кількість викладачів з рівнем знань англійської мови В-2 збільшилася на 1 особу.

Студенти в цілому позитивно сприймають оновлення навчального процесу, що видно з аналізу результатів анонімного анкетування студентів (тези подані для друку в матеріалах науково-практичної конференції «Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія», 11.05.2018р.). Також підготовлені студентські доповіді англійською мовою та майстер-клас на понад 30 учасників). Це створює стимул для кожного студента в пізнанні нових знань та підвищує зацікавленість до дисципліни.