СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ НА СТОМАТОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

20 квітня на кафедрі дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань НМУ імені О.О. Богомольця (завідувач кафедри – проф. Савичук О.В.) на базі Стоматологічного медичного центру НМУ була організована наукова студентська конференція в рамках «Студентської наукової сесії – квітень 2018» на тему: «Сучасні здобутки студентської наукової думки 2018». Викладачі та студенти різних курсів стоматологічного факультету зібралися для підведення підсумків студентської наукової роботи на кафедрах.

З привітальним словом виступили декан стоматологічного факультету проф. Н.В.Біденко та завідувач кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань проф. О.В. Савичук.

В рамках секції було заслухано 11 доповідей. Незалежне оцінювання доповідей здійснювалось журі за якістю доповідей, оформлення презентації, науковою та практичною цінністю, відповідями на запитання присутніх (за 5-бальною шкалою). Основною тематикою доповідей було висвітлення сучасних аспектів діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань. Для окремих студентів це був перший виступ (вперше виступали студенти третього курсу Тимур Бакалець та Богдан Торопов, які представляли студентські наукові гуртки кафедр дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань і хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії). Проте багато гуртківців  вже мали досвід виступів. Усі доповіді було представлено на високому науковому рівні, що викликало значній інтерес і багато запитань – як з боку членів журі, так і студентів.

За результатами незалежного оцінювання переможцем стала доповідь студенток 5-го курсу Марії Крупич та Діани Хеннаві «Порівняння ефективності різних технік іригації в процесі інструментальної обробки системи кореневих каналів за даними скануючої електронної мікроскопії». Науковий керівник – доц. О.О. Скібіцька (кафедра терапевтичної стоматології).

Дипломи ІІ ступеня були присуджені:

  • Вєдєнєєву В.Д. (5 курс), Федоровій А.В. (лікар-інтерн) за доповідь «Естетична та функціональна реабілітація підлітка із захворюваннями твердих тканин та пародонту» (наукові керівники – проф. Біденко Н.В., д.мед.н., доц. Сороченко Г.В., кафедра дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань)
  • Нікуліній К.В. (4 курс) за доповідь «Доброякісний лімфоретикульоз (феліноз)  щелепно-лицевої ділянки у дітей» (науковий керівник – доц. Чехова І.Л., кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку)
  • Висоцькій О.В. (4 курс) за доповідь «Зміни м’язового апарату нижньої щелепи при запально-дистрофічних захворюваннях скронево-нижньощелепного суглобу у дітей» (науковий керівник – доц. Єфименко В.П., кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку).

Дипломи ІІІ ступеня були присуджені:

  • Чегертмі Е. (5 курс) за доповідь «Полікістоз щелеп у дітей» (науковий керівник – доц. Кисельова Н.В., кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку)
  • Ододюк В.В., Яковенко А.О. за доповідь «Антропометрична характеристика вуздечок язика в нормі» (науковий керівник – доц. Чехова І.Л., кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку)
  • Торопову Б. (3 курс) за доповідь «Лікування раку верхньої щелепи: резекція з пластикою дна очниці» (науковий керівник – к.мед.н., ас. Рибачук Г.В., кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії).

Всім учасникам вручили сертифікати за участь у конференції.