СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ СНГ КАФЕДР ХІРУРГІЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ ТА ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ХІРУРГІЇ ДИТЯЧОГО ВІКУ І ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ

21 лютого 2018 року на клінічній базі кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відбулось спільне засідання студентських наукових гуртків кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку та кафедри оториноларингології. Спільною темою для обговорення були питання стану тканин велофарингеального комплексу при різних захворюваннях.

Доцент В’ячеслав Дідковський зробив доповідь на тему «Операції в порожнині глотки у пацієнтів з СОАС: причини невдач», наголосивши на актуальності даної проблеми в сучасному суспільстві. З доповіддю про діагностику м’язових структур вело-фарингеального комплексу за допомогою МРТ дослідження виступили члени студентського наукового гуртка кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку студентки 4 курсу стоматологічного факультету Миткалик А.А., Олексюк М.В. Після доповідей відбулася дискусія щодо проблеми оцінки стану велофарингеального комплексу в аспекті мультидисциплінарного підходу в якій взяли участь доц.Чехова І.Л., доц.Єфименко В.П., доц.Кисельова Н.В., ас. Єгоров Р.І., ас. Ковтун Т.О. та гуртківці.