ІНТЕРАКТИВНА ЛЕКЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-СТОМАТОЛОГІВ

14 лютого в аудиторії Стоматологічного медичного центру відбулась перша лекція з використанням нової інтерактивної мультимедійної системи. Лекцію в новому форматі з пропедевтики дитячої терапевтичної стоматології для студентів 2 курсу стоматологічного факультету прочитала декан факультету професор Наталія Біденко (кафедра дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань, зав. кафедри – професор Олександр Савичук).

Лекція була присвячена морфологічним особливостям зубів і щелеп дітей різного віку. Другокурсники стоматологічного факультету тільки розпочали своє знайомство зі стоматологією, на четвертому семестрі на них чекає навчання основам стоматологічної науки і практики, опанування практичними навичками на штучних зубах, робота на фантомах оновленого симуляційного центру. Тож зрозумілим є бажання студентів якомога повніше долучитися до майбутньої спеціальності. Вони активно включались в обговорення питань, які ставила лектор, відповідали на запитання тестових завдань із використанням пультів для бліц-опитування. Відповіді на фінальні запитання продемонстрували, що переважна більшість студентів засвоїла викладений матеріал і зрозуміла його значення для клінічної дитячої стоматології. На лекції були присутні представники усіх профільних кафедр факультету – адже читання лекцій у новому форматі із застосуванням сучасних технічних засобів має стати повсякденною нормою.

Анонімне анкетування, проведене наприкінці лекції, продемонструвало позитивне ставлення студентів до модернізації лекційного процесу, а їх відгуки свідчили про те, що вони високо оцінюють ті зміни, що відбуваються в Університеті.