СУЧАСНІ НАПРЯМИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Вивчення засад внутрішньої медицини посідає важливе місце у підготовці студентів стоматологічного факультету, оскільки специфіка їх подальшої діяльності потребує навичок широкого клінічного мислення під час професійної оцінки профільних хворих. Загальновідомим є той факт, що маніфестація деяких захворювань внутрішніх органів починається зі змін на слизовій оболонці ротової порожнини, що спонукає пацієнта звертатися до лікаря-стоматолога.

Кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету (завідувач – професор А.С. Свінціцький) забезпечує проведення виробничої практики (2 курс), а також викладання навчальних дисциплін “Пропедевтика внутрішньої медицини” (2 курс), “Внутрішня медицина” (3-4 курси) та “Екстрена і невідкладна медична допомога” (5 курс) для студентів-стоматологів. За період навчання на базах кафедри студенти опановують навички спілкування з пацієнтами, беруть участь в клінічних обходах, консиліумах, клінічних розборах важких хворих, знайомляться з сучасними лабораторно-інструментальними методами дослідження та міжнародними стандартами лікування основних соматичних нозологій, самостійно проводять курацію пацієнтів терапевтичних відділень стаціонару з подальшим написанням навчальної історії хвороби. Особлива увага приділяється вивченню взаємозв’язку між внутрішньою патологією і змінами, які виявляються в порожнині рота, а також визначенню тактики стоматологічної допомоги залежно від особливостей захворювань внутрішніх органів.

На кафедрі постійно оновлюється база навчально-методичних матеріалів, що включає в себе тестові завдання з банку “КРОК-2” та “STEP-2” з коментарями, пакети лабораторно-інструментальних досліджень до кожного практичного заняття, ситуаційні задачі з невідкладних станів, екзаменаційні пакети для проведення підсумкового модульного контролю з еталонами відповідей трьома мовами для студентів 2-5 курсів. Наразі ведеться активна робота з підготовки відеопрезентацій для поліпшення сприйняття та засвоєння навчального матеріалу.

На кафедрі наявні навчальні манекени та муляжі для оволодіння та відпрацьовування практичних навичок і вмінь, зокрема манекен для проведення серцево-легеневої реанімації, муляжі для внутрішньовенних, внутрішньомʼязових і підшкірних ін’єкцій, апарати для реєстрації ЕКГ, тонометри тощо.

Використання сучасних технологій навчання сприятиме подальшому підвищенню рівня знань студентів-стоматологів та дозволить наблизити їх до умов професійної діяльності.