НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ПРОЕКТ ЗІ СТВОРЕННЯ ЦИФРОВОГО КАТАЛОГУ ЗУБО-ЩЕЛЕПНИХ АНОМАЛІЙ І ДЕФОРМАЦІЙ ТА ЕЛЕТРОННОЇ БАЗИ ДАНИХ МОДЕЛЕЙ ЩЕЛЕП

В сучасних умовах, цифровий формат зберігання та обробки інформації набуває особливого значення в наукових дослідженнях та освітньому процесі. З початку 2018 року за ініціативи завідувача кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології та ортодонтії професора Фліса П.С. та директора Стоматологічного медичного центру НМУ імені О.О. Богомольця професора Копчака А.В. на базі лабораторії комп’ютерного моделювання та цифрової стоматології розпочато науково-практичний проект зі створення цифрового каталогу зубо-щелепних аномалій та деформацій а також бази даних комп’ютерних моделей щелеп шляхом оцифрування гіпсових моделей пацієнтів Стоматологічного медичного центру методом 3D-сканування.

Наявний банк існуючих натурних гіпсових моделей, накопичений за багато років роботи СМЦ є унікальним джерелом клінічного досвіду та наукової інформації. Ці моделі оцифровуються за допомогою сучасного лабораторного 3D-сканера Medit Identica Light, закупленого Адміністрацією університету для потреб СМЦ. Моделі скануються, співставляються в оклюзії та зберігаються у цифровому вигляді. До роботи залучено співробітників лабораторії цифрової стоматології (Чорногорський Д.М., Етніс Л.О.), співробітників кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології (Циж А.В., Іванова К.В.), та відділення ортодонтії (Шпак Д.Ю., Назарина Л.О.).

Наразі оцифровано більше 70 моделей, а їх очікувана кількість в цифровій базі даних – більше 1000. Реалізація проекту дозволить створити електронний каталог, який допоможе студентам і молодим науковцям, що вивчають ортодонтію, в будь-який час ознайомитись з реальними прикладами різноманітних зубо-щелепних аномалій та деформацій в онлайн режимі та дасть змогу отримати просторове уявлення про них, самостійно провести необхідні антропометричні вимірювання за допомогою відповідного програмного забезпечення. За потреби можна буде виготовити необхідну кількість ідентичних дублікатів моделей методом друку на 3D-принтері в якості наочних матеріалів для навчального процесу.

Провідні університетські стоматологічні клініки світу володіють такими базами даних і активно використовують їх в науковій роботі та мультицентрових дослідженнях. При розробці протоколу отримання, обробки та зберігання ортодонтичних моделей співробітники СМЦ використовували досвід Університету Сан-Пауло (Бразилія) по створенню подібної бази даних із яким співробітники НМУ знайомились під час стажування в Бразилії в рамках угоди про міжуніверситетську співпрацю.