СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ТА ВЧЕНОЇ РАДИ НМУ

31 січня 2017 року у конференц-залі фізико-хімічного корпусу відбулося спільне засідання Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за наявності кворуму: із 339 осіб складу делегатів Конференції трудового колективу зареєстровано 273 делегати, із 132 членів Вченої ради – 102.

До реалізації порядку денного, Подякою Вченої ради, враховуючи сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток медичної освіти та науки, високий професіоналізм, нагороджені ювіляри: Ольга Камінська, комірник Стоматологічного медичного центру; Галина Поперека, доцент кафедри радіології та радіаційної медицини; Віра Ратушна, асистент кафедри медичної та загальної хімії; Ірина Рижова, доцент кафедри офтальмології, а також Почесною грамотою Вченої ради: Галина Зайцева, начальник навчально-методичного відділу; професор Микола Кришталь, завідувач кафедри патофізіології; Людмила Стеченко, професор кафедри гістології та ембріології; професор Віктор Черкасов, завідувач кафедри анатомії людини

Відповідно до порядку денного Конференції трудового колективу під головуванням голови профкому співробітників Марії Лук’янець були розглянуті наступні питання:

1. Про виконання умов контракту та колективного договору ректором Національного медичного університету імені О.О. Богомольця членом-кореспондентом НАМН України, професором К.М. Амосовою в 2017 р. Фінансово-економічна діяльність Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2017 році, перспективи підвищення її ефективності як необхідної умови подальшого розвитку закладу та університетської спільноти і план на 2018 рік (доповідач – ректор НМУ, професор Катерина Амосова, співдоповідач – проректор з науково-педагогічної роботи та перспективного розвитку, професор Олександр Никитюк.

2. Звіт про виконання умов колективного договору між роботодавцем та профспілковою організацією співробітників за 2017 рік (доповідач – голова профкому співробітників Марія Лук’янець).

3. Внесення змін та доповнень до Колективного договору НМУ імені О.О.Богомольця на 2016-2018 роки (доповідач – голова профкому співробітників Марія Лук’янець).

4. Обрання виборних представників до складу Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (доповідач – голова профкому співробітників Марія Лук’янець).

5. Звіт про роботу Стоматологічного медичного центру в 2017 році та перспективи його розвитку (доповідач – директор Стоматологічного медичного центру, професор Андрій Копчак).

6. Щодо рейтингу кафедр (перший проректор з науково-педагогічної роботи, професор Ярослав Цехмістер).

В обговоренні доповідей взяли участь: перший проректор з науково-педагогічної роботи, професор Ярослав Цехмістер; проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Олена Стеченко; проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи, професор Олеся Линовицька; декан медичного факультету №1, професор Володимир Мельник; завідувач кафедри гігієни та екології №2, професор Олександр Яворовський; директор Стоматологічного медичного центру, професор Андрій Крпчак; завідувач кафедри гігієни та екології №1, професор Василь Бардов; завідувач кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії, професор Віктор Черняк; завідувач кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії, професор Ірина Ніженковська; директор Інституту післядипломної освіти, професор Юрій Кучин; голова Товариства молодих вчених Станіслав Устінов; голова Студентського парламенту Костянтин Ковалішин.

Рішення Конференції трудового колективу:

1. Затверджено Звіт ректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, член-кореспондента НАМН України, професора К.М. Амосової по виконанню умов контракту та колективного договору за 2017 рік, звіт голови профкому співробітників.

2. Діяльність ректора НМУ імені О.О. Богомольця, член-кореспондента НАМН України, професора К.М. Амосової по виконанню умов контракту та колективного договору за 2017 рік, роботу профспілкового комітету по виконанню колективного договору за 2017 рік члени КТК визнали  задовільними та висловили ректору К.М. Амосовій довіру у виконанні статутних завдань НМУ імені О.О. Богомольця.

3. Схвалено інформацію про фінансово-економічну діяльність Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2017 році, перспективи підвищення її ефективності як необхідної умови подальшого розвитку закладу та університетської спільноти і план на 2018 рік.

4. Затверджено кошторис видатків на утримання оздоровчо-спортивного табору «Медик» НМУ імені О.О. Богомольця в літній період 2018 року.

5. Фінансування оздоровлення та відпочинку студентів в ОСТ «Медик» НМУ імені О.О. Богомольця в літній період проводити за рахунок коштів спеціального фонду із розрахунку 200 студентів на одну зміну (800 студентів щорічно).

6. Затверджено запропоновані зміни та доповнення до колективного договору Національного медичного університету імені О.О. Богомольця на 2016-2018 роки.

7. Провести повідомну реєстрацію змін та доповнень до Колективного договору НМУ імені О.О. Богомольця на 2016-2018 роки.

8. Адміністрації НМУ імені О.О. Богомольця, профспілковим комітетам співробітників та студентів здійснювати постійний контроль за виконанням колективного договору (термін виконання: постійно).

9. Звіти адміністрації НМУ імені О.О. Богомольця, профспілкового комітету співробітників про виконання колективного договору за 2018 рік заслухати на Конференції трудового колективу (термін виконання: січень 2019 р.).

10. Контроль за виконанням прийнятих рішень покласти на ректора НМУ імені О.О. Богомольця, член-кореспондента НАМН України, професора К.М. Амосову, голів профкомів співробітників та студентів.

Вченою радою, під головуванням ректора Університету Катерини Амосової, розглянуто поточні справи:

1. Щодо реорганізації кафедрзатвердили (доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Олена Стеченко).
2. Про внесення дисципліни «Комунікативні навички лікаря» до робочого навчального плану 6-го курсу медичних факультетів – затвердили (доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Олена Стеченко).
3. Щодо затвердження навчально-методичного посібника «Загальна та неорганічна хімія» для студентів першого курсу фармацевтичних факультетів медичних університетів. Автори: Рева Т.Д., Тимощук О.Б., Костирко О.О., Зайцева Г.М., Калібабчук В.О. – затвердили (доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Олена Стеченко).
4. Щодо затвердження програми циклу повторного підвищення кваліфікації викладачів/тематичного удосконалення лікарів «Управління якістю профілактики ВІЛ-інфекції» (в очній формі, тривалість 39 годин), спрямованої на підвищення кваліфікації лікарів закладів охорони здоров’я та викладачів клінічних кафедр ВМНЗ 1-4 рівнів акредитації, які беруть участь у підготовці лікарів та медичних сестер України за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина» – затвердили (доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Олена Стеченко).
5. Щодо внесення змін до робочого навчального плану підготовки студентів 4 курсу з оториноларингології та офтальмології – затвердили (доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Олена Стеченко).
6. Про надання рекомендацій на вступ до клінічної ординатури лікарям-інтернам – надали рекомендацію (доповідач – проректор з наукової роботи, професор Тетяна Черенько).
7. Щодо преміювання відповідальних виконавців за темами заключних НДР 2017 р. – підтримали (доповідач – проректор з наукової роботи, професор Тетяна Черенько).
8. Щодо затвердження Положення про щорічний конкурс «Кращий науковий студентський гурток»затвердили (доповідач – проректор з наукової роботи, професор Тетяна Черенько).
9. Щодо затвердження змін до Положення про Конкурс «Краща кандидатська дисертація року»затвердили (голова Товариства молодих вчених Станіслав Устінов).
10. Щодо затвердження кошторису товариства молодих вчених на 2018р.  – затвердили (голова Товариства молодих вчених Станіслав Устінов)