УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ ПІДРОЗДІЛІВ НМУ: КАФЕДРА ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

Сучасна ортопедична стоматологія на сьогодні – це галузь, що розвивається надзвичайно швидкими темпами, широко застосовує новітні технології і підходи, адже саме ортопеди-стоматологи зазвичай забезпечують остаточну стоматологічну реабілітацію пацієнта після терапевтичного і хірургічного лікування. Тому підготовка студентів з даного профілю є важливим і досить складним завданням.

Кафедра ортопедичної стоматології, розташована на базі Стоматологічного медичного центру імені О.О.Богомольця, є однією з найбільших кафедр стоматологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Відповідно до  Стратегії розвитку НМУ імені О.О. Богомольця на 2015-2020 роки (викладеної в Наказі Ректора № 585 від 02.10.2017 «Про затвердження Плану першочергових заходів з удосконалення роботи підрозділів НМУ імені О.О. Богомольця на 2017/2018 навчальний рік»), на кафедрі ортопедичної стоматології створено та наразі оновлюється банк відеопрезентацій практичних навичок для студентів, розроблено та створено набори дидактичних матеріалів для кожного заняття  та підсумкового модульного контролю з еталонами відповідей. До кожного такого набору входять ситуаційні клінічні задачі з результатами клініко-лабораторних методів досліджень, тестові завдання з банку «КРОК-2» та «STEP-2» з коментарями. На теоретичній частині заняття студенти мають змогу оцінити потребу в ортопедичному лікуванні, спираючись на результати клінічних, лабораторних, функціональних досліджень, а також спланувати таке лікування. На практичній частині майбутні стоматологи працюють з реальними пацієнтами, виконуючи різні етапи ортопедичного лікування.

На сьогодні на кафедрі розпочато подання лекційного матеріалу у новітньому форматі. Студенти позитивно сприймають нові форми навчального процесу. Практика демонструє, що така форма навчання дійсно підвищує зацікавленість до дисципліни та мотивує до підвищення рівня знань.