НАРАДА ІЗ ЗАВІДУВАЧАМИ КАФЕДР ТА ВІДПОВІДАЛЬНИМИ ЗА ЛІКУВАЛЬНУ РОБОТУ

10 січня 2018 року відбулася нарада із завідувачами клінічних кафедр та відповідальними за лікувальну роботу та підрозділів НМУ (Стоматологічний медичний центр та Інститут проблем патології) з приводу особливостей надання лікувально-консультативної допомоги населенню співробітниками університету та приведення лікувально-профілактичної роботи професорсько-викладацьким складом клінічних кафедр до європейських стандартів.

З інформацією про впровадження в практику клінічних кафедр НМУ чинного наказу МОЗ України № 1422 від 29 грудня 2016 р., що дозволяє українським лікарям використовувати у своїй роботі міжнародні клінічні протоколи та з аналізом дотримання стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах доказової медицини на клінічних базах кафедр терапевтичного профілю НМУ виступив начальник відділу лікувально-консультативної роботи, доцент Дідковський В.Л. Про особливості та нововведення в обліку лікувального навантаження на клінічних кафедрах НМУ виступив заступник начальника відділу лікувально-консультативної роботи Цимбалюк Р.С.

Професор кафедри судової медицини та медичного права Бабкіна О.П. акцентувала увагу лікарів на важливості заповнення інформованої згоди пацієнта для подальшої об’єктивної оцінки дії лікаря при виникненні конфліктних та спірних ситуацій за участю юристів. З пропозиціями та побажаннями професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії, Президент асоціації лікарів-анестезіологів Дубров В.В. надав роз’яснення щодо можливостей застосування європейських клінічних протоколів на практиці. Завідувач кафедри інфекційних хвороб, професор Голубовська О.А. внесла пропозицію про включення до переліку джерел для розробки нових клінічних протоколів для лікування та діагностики інфекційних захворювань Всесвітню організацію охорони здоров’я як найбільш вдалу для системи охорони здоров’я України. Завідувач кафедри педіатрії №1, д.мед.н. Березенко В.С. наголосила про необхідність участі профільних асоціацій та науково-педагогічних працівників кафедр ВНМЗ в розробці нових клінічних протоколів.

Також в обговоренні проблем впровадження клінічних протоколів в практику виступили: завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії, член-кореспондент НАМН України Глумчер Ф.С., завідувач кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології ПДО, професор Губська О.Ю., відповідальний за лікувальну роботу на кафедрі акушерства та гінекології №3, доцент Усевич І.А., відповідальна за лікувальну роботу на кафедрі неврології, доцент Прокопів М.М.