РЕЗУЛЬТАТИ АУДИТУ ЛІКУВАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНОЇ РОБОТИ КАФЕДР СТОМАТОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ НА БАЗІ СТОМАТОЛОГІЧНОГО МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ

Відповідно до рішення Вченої ради НМУ від 06.12.2016 р., стандарту якості ISO 9001:2008 та Наказу НМУ від 01 грудня 2017 року за № 727, було створено комісію для проведення комплексної комісійної перевірки виконання лікувально-консультативної роботи співробітниками кафедр стоматологічного профілю на базі Стоматологічного центру НМУ імені О.О. Богомольця.

Головою комісії призначено проректора з науково-педагогічної, лікувальної роботи та післядипломної освіти професора О.М. Науменка, заступником голови – декана стоматологічного факультету професора Н.В. Біденко.
До складу комісії ввійшли: завідувач кафедри стоматології професор М.Ю. Антоненко, директор Інституту післядипломної освіти НМУ професор Ю.Л. Кучин, завідувач кафедри ортопедичної стоматології професор В.П. Неспрядько, завідувач кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології, професор П.С. Фліс, завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку, професор Л.М. Яковенко, завідувач кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань, професор О.В. Савичук, завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, професор В.О. Маланчук, завідувач кафедри терапевтичної стоматології, професор А.В. Борисенко, начальник відділу лікувально-консультативної роботи доцент В.Л. Дідковський, заступник начальника відділу лікувально-консультативної роботи Р.С. Цимбалюк, директор Стоматологічного медичного центру професор А.В. Копчак, заступник директора Стоматологічного медичного центру доцент Н.С. Хрол, начальник відділу кадрів С.М. Решетник, заступника голови профспілкового комітету співробітників В.Г. Лапко, начальник юридичного відділу А.Б. Мартинович.

Висновки та рекомендації комісії:

1. Адміністрації СМЦ визначити об’єктивну потребу в комп’ютерній техніці та ліцензіях на медичну інформаційну систему «Доктор Елекс» для забезпечення в повному обсязі безперебійної роботи системи електронної реєстрації пацієнтів, що отримують лікування на базі СМЦ та клопотати перед Ректором про проведення відповідної закупівлі.

2. Завідувачам кафедр стоматологічного профілю скласти списки співробітників, що потребують додаткової підготовки та навчання роботі в медичній інформаційній системі «Доктор Елекс». Помічнику Ректора Яновському І.С. та Директору СМЦ Копчаку А.В. організувати та провести навчання визначених співробітників без відриву від виробництва до 01.02.2018 р.

3. Завідувачам кафедр та відповідальним за лікувальну роботу привести у відповідність звіти, що подаються в лікувально-діагностичний відділ із фактичним обсягом лікувального навантаження співробітників кафедр. Декану стоматологічного факультету Біденко Н.В. проінформувати завідувачів кафедр про персональну відповідальність за достовірну інформацію, що подається у звітах про лікувальну роботу.

4. Завідувачам кафедр та відповідальним за лікувальну роботу на кафедрах визначити фактичний обсяг лікувально-консультативної роботи, що виконується співробітниками кафедр та розглянути можливість зменшення лікувальної доплати співробітникам, що не виконують передбачене лікувальне навантаження у відповідному обсязі.

5. Розглянути питання щодо можливості внесення змін до пункту 3 Розділу IV Колективного договору стосовно доплати до посадового окладу співробітникам та їх розміри, які необхідні для реалізації диференційованого призначення лікувальної доплати на наступній Конференції трудового колективу.

6. Провести повторний аудит лікувально-консультативної роботи професорсько-викладацького складу кафедр стоматологічного профілю, що розташовані на базі Стоматологічного медичного центру НМУ імені О.О. Богомольця в березні-квітні 2018 року для оцінки ефективності вжитих заходів з усунення невідповідностей.