СТУДЕНТИ-СТОМАТОЛОГИ ОПАНОВУЮТЬ МАЙБУТНЮ ПРОФЕСІЮ НА ФАНТОМАХ

Стоматологія – галузь медицини, що потребує досконалого володіння практичними навичками. Для формування фахових компетентностей зі стоматології студент повинен постійно відточувати свою майстерність, тренувати мануальні навички і вміння. Для цього чимало робиться на стоматологічному факультеті Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за постійної підтримки керівництва Університету: оснащено новими сучасними фантомами міжкафедральний симуляційний центр, запроваджено облікові книжки практичних навичок для формування фахових компетентностей з пропедевтичних стоматологічних дисциплін і з клінічної стоматології, за допомогою електронної системи обліку відвідувачів відпрацьовано механізм призначення пацієнтів для лікування на студентських групах під керівництвом викладачів та лікарів, студенти долучаються до роботи з комп’ютерною медичною інформаційною системою «Доктор Елекс», а також активно ведуть прийом реальних пацієнтів.

Третьокурсники вперше в історії факультету готуються до складання об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ-1), тож не дивно, що вони охоче і з зацікавленням відпрацьовують практичні навички на фантомах. Зокрема це – навички з курсу дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань (зав. кафедри – професор О.В. Савичук). Унікальною особливістю міжкафедрального симуляційного центру на факультеті є наявність «дитячих» фантомів зі щелепами, що імітують період змінного прикусу дитини. Працювати на них складніше, ніж на «дорослих», так само, як складніше в клінічній стоматології працювати з дітьми порівняно з прийомом дорослих пацієнтів. Проте можна сподіватись, що практична підготовка, отримана студентами на доклінічному етапі навчання, дозволить їм у майбутньому стати досвідченими фахівцями.