ТРИВАЄ РОБОТА КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЛОР-ПУНКТУ В СТОМАТОЛОГІЧНОМУ МЕДИЧНОМУ ЦЕНТРІ

Продовжує свою роботу консультативний пункт кафедри оториноларингології в Стоматологічному медичному центрі, що був створений за ініціативи ректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, член-кореспондента НАМН України, професора Катерини Амосової.

Створення подібного консультативного пункту було зумовлено наявністю значної кількості пацієнтів із суміжною патологією, ЛОР-органів та щелепно-лицевої ділянки, ефективне лікування яких потребує участі фахівців різних спеціальностей. Нерідко пацієнти із захворюваннями ЛОР-органів первинно звертаються до стоматологів, в цьому разі диференційна діагностика становить значні складності. Крім того, ліквідація патологічних процесів верхніх дихальних шляхів – є необхідною передумовою успішного лікування дітей з аномалією прикусу, проведення дентальної імплантації тощо.

З жовтня 2017 року на базі СМЦ НМУ один раз на тиждень консультують ЛОР-лікарі найвищої кваліфікації: професори і доценти кафедри оториноларингології. При цьому, забезпечується мультидисциплінарний підхід за участю фахівців та діагностичних можливостей СМЦ НМУ, зокрема проведення КТ 3D діагностики. З початку роботи пункту співробітниками кафедри оториноларингології було проконсультовано, складено план лікування та проліковано більше 40 пацієнтів зі складними клінічними випадками.

Співпраця ЛОР-лікарів та лікарів-стоматологів СМЦ НМУ поглиблюється. 1 грудня 2017 – завідувачем кафедри оториноларингології, професором Юлією Дєєвою та директором СМЦ, професором Андрієм Копчаком було проведено симунтантне втручання у пацієнтки з хронічним одонтогенним верхньощелепним синуситом із виконанням окремих етапів ЛОР-лікарем, окремих – щелепно-лицевим хірургом. На майбутнє планується збільшення кількості таких операцій, в тому числі з використанням ендоскопічної техніки.