СВЯТКУВАННЯ ДНІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Хроніка Днів стоматологічного факультету. День перший. Майстер-клас з пародонтології, квест у стоматологічному корпусі і наукова студентська конференція 

18 квітня 2017 року на кафедрі терапевтичної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (зав. кафедри професор А.В. Борисенко) відбувся майстер-клас «Сучасна діагностика захворювань пародонта», проведений доцентами кафедри О.О. Шекерою і Н.І. Григ за підтримки Школи практичної пародонтології (керівник к.м.н. Т.Волінська) та Української академії пародонтології. Школа практичної пародонтології (PerioSchool) надала для майстер-класу необхідне сучасне інструментальне обладнання.
«Скажи мені – і я забуду, покажи мені – і я запам`ятаю, дай мені зробити – і я зрозумію» – саме цей вираз Конфуція став девізом заходу. Студенти стоматологічного факультету активно та натхненно опановували сучасні базове (PSR скринінг-тест) та детальне (складання пародонтальної карти periodontal chart-online University of Bern) пародонтологічне обстеження з проведенням аналізу індивідуального пародонтологічного профілю ризику («Berns web»; Lang, Tanetti 1996 г., Wolf, 2008 and at all; University of Bern).

Новий практичний досвід та знання, отримані учасниками майстер-класу, стануть ще однією сходинкою до опанування професійної майстерності. А позитивні емоції отримали не лише учасники майстер-класу, але і його автори.

18 квітня стартував квест для студентів стоматологічного факультету «Невідома стоматка». Квест підготували студенти 4 курсу, яких надихнуло проведення QUEST NMU «Забута історія», організований у жовтні 2016 року Інститутом післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця (нагадаємо, що команда студентів стоматологічного факультету посіла тоді перше місце). Учасники квесту отримують низку завдань, виконання яких вимагає не лише певних знань, ерудиції та винахідливості, але і досконалого орієнтування у лабіринтах Стоматологічного корпусу НМУ та хорошої підготовки з майбутнього фаху. Незабаром – підведення підсумків.

18 квітня на базі кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань НМУ імені О.О. Богомольця (завідувач кафедри – проф. О.В. Савичук) відбулася наукова студентська конференція в рамках «Студентської наукової сесії – квітень 2017» на тему «Актуальні питання сучасної стоматології». Викладачі та студенти третього, четвертого, п’ятого курсів стоматологічного факультету зібралися для підведення підсумків студентської наукової роботи на факультеті. Було заслухано 10 доповідей студентів та клінічних ординаторів. Незалежне оцінювання доповідей здійснювалось журі, до складу якого були залучені не тільки викладачі різних кафедр, а й студентка 5-го курсу стоматологічного факультету Поліщук І.С. Основною тематикою доповідей було висвітлення сучасних аспектів діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань. Для окремих студентів це був перший виступ за результатами наукової роботи (особливо для іноземних клінічних ординаторів Хумані Р. та Гуджо К., які навчаються на кафедрі дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань), але багато гуртківців вже мали подібний досвід, при цьому всі представили свої доповіді на високому науковому рівні, що викликало великий інтерес і багато запитань. За результатами незалежного оцінювання переможцем стала доповідь авторського колективу Мамедляев Р. (5 курс, 22 гр.), Думенко М. (4 курс, 16 гр.), Садовський Д.М. (ст. лаборант кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку) «Тактика щодо збереження перших постійних молярів у дітей із запальними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки» (наукові керівники – д.мед.н., проф. Біденко Н.В., кафедра дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань, д.мед.н., проф. Яковенко Л.М., завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку). Дипломи ІІ ступеня були присуджені Федоровій А.В. (5 курс, наукові керівники асистенти О.І. Прохно і О.А. Федорова), Вєдєнєєву В.Д. (4 курс, науковий керівник доц.. Г.В. Сороченко); дипломи ІІІ ступеня отримали студенти Меркулова П.О. (4 курс, науковий керівник проф.. О.В. Савичук), Ващенко В.В. (4 курс, науковий керівник доц. Т.М.Костюк). Всім учасникам вручили сертифікати за участь у конференції.