ПІДСУМКОВЕ ЗАСІДАННЯ МЕДИЧНОЇ РАДИ СТОМАТОЛОГІЧНОГО МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ НМУ 18.12.2017

18 грудня 2017 року в Стоматологічному медичному центрі НМУ імені О.О. Богомольця відбулося підсумкове засідання Медичної ради під головуванням директора СМЦ, голови Медичної ради, професора А.В. Копчака.

Медичну раду, як дорадчий орган, було створено за наказом ректора НМУ професора К.М. Амосової у травні 2016 року. На засіданнях розглядаються питання стратегії розвитку, організаційно-методичної, медичної та наукової діяльності стоматологічної клініки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, лікувальної роботи професорсько-викладацького складу, студентів стоматологічного факультету, лікарів-інтернів  стоматологів та лікарів Стоматологічного медичного центру НМУ імені О.О. Богомольця.

На засіданні члени Медичної ради ознайомились з аналізом господарсько-фінансової діяльності СМЦ та станом закупівель матеріалів і інструментів, як для потреб навчального процесу, так і для лікувальної роботи центру. Заступник Голови Медичної ради, доцент Волинець В.М. висвітлила міжнародну діяльність Стоматологічного медичного центру НМУ та профільних кафедр стоматологічного факультету, яка показала суттєве зростання кількості стажувань за кордоном, участі у міжнародних проектах та закордонних конференціях. Збільшення кількості візитів закордонних науковців до СМЦ є важливим компонентом формування іміджу клініки та підвищення рівня фахової майстерності лікарів.

Було розглянуто скарги і звернення громадян за останній місяць, оскільки цей напрямок роботи є одним з пріоритетів діяльності Медичної ради.

На завершення засідання було представлено аналіз діяльності Медичної ради за 2017 рік. Згідно з доповіддю секретаря Медичної ради канд. мед. наук О.А. Значкової протягом 2017 року було проведено 9 засідань медичної ради, з яких 8 – планових та 1 позачергове, розглянуто 45 питань та винесено 38 рішень. Переважну кількість рішень Медичної ради, а саме 33, що складає 87% було виконано, а інші 5 рішень знаходяться на різних ступенях виконання.

За словами Голови Медичної ради професора А.В. Копчака велика кількість питань, які було розглянуто на засіданнях Медичної ради, ступінь їх виконання, висока персональна активність членів Медичної ради свідчить про доцільність створення Медичної ради, як дорадчого органу адміністрації Стоматологічного медичного центру та актуальність питань, що обговорюються на засіданнях.