ЗАСІДАННЯ ОПОРНИХ КАФЕДР З ДИТЯЧОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

17 листопада 2017 року відбулося спільне засідання опорних кафедр дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань; ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології; дитячої хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. На захід були запрошені представники всіх профільних кафедр дитячої стоматології медичних вузів України.

На засіданні опорної кафедри дитячої терапевтичної стоматології (зав. кафедри – д. мед. н., проф. О.В. Савичук) були розглянуті питання:
1. Організація та методичне забезпечення викладання навчальної дисципліни «Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології» відповідно до нової Примірної програми підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти кваліфікації освітньої – «Магістр стоматології», кваліфікації професійної – «Лікар-стоматолог».
2. Вдосконалення викладання навчальної дисципліни «Дитяча терапевтична стоматологія» студентам 4-5 курсів стоматологічного факультету у відповідності з оновленою Примірною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» у ВНЗ МОЗ України. Йшлося, зокрема, про Примірну програму дисципліни «Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології», створену відповідно до нових вимог, з характеристикою професійних компетентностей майбутніх лікарів-стоматологів (проф. О.І.Остапко); про необхідність запровадження в навчальний процес сучасних європейських класифікацій карієсу зубів і захворювань тканин пародонта (професори Н.В. Біденко, Л.О. Хоменко). Декан стоматологічного факультету, професор Н.В. Біденко продемонструвала присутнім класи міжкафедрального фантомного центру із спеціальним обладнанням для оволодіння студентами практичними навичками на фантомах. Також вона поділилася досвідом запровадження Облікової книжки практичних навичок з пропедевтичних дисциплін для студентів 2-го курсу.

Засідання опорної кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології, що проходило під головуванням завідувача опорної кафедри д.мед.н., проф. П.С. Фліса, було присвячено аналізу результатів ЛІІ «Крок-2 Стоматологія» та заходам, спрямованим на їх покращення. Професор П.С. Фліс ознайомив присутніх з новим підручником з ортодонтії, що виданий англійською мовою.

На засіданні опорної кафедри дитячої хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку під головуванням завідувачки кафедри д.мед.н., проф. Л.М. Яковенко розглядалися питання вдосконалення оволодіння студентами 4-5 курсів практичними навичками з навчальної дисципліни, що буди викладені у доповіді «Практичні навички – драйвер якості опанування навчальної програми». Були представлені відеоролики, створені на кафедрі, в яких демонструються алгоритми виконання конкретних навичок.

Декан стоматологічного факультету Н.В. Біденко представила присутнім спільний доробок випускаючих кафедр стоматологічного факультету – навчальний посібник «Алгоритми виконання стоматологічних та медичних маніпуляції для підготовки до Державної атестації студентів 5 курсу за спеціальністю «Стоматологія»». Професор Л.М. Яковенко ознайомила присутніх із досвідом робити «Українського центру лікування дітей з вродженими та набутими захворюваннями щелепно-лицевої ділянки» та запровадженням сучасних методів діагностики та лікування захворювань щелепно-лицевої ділянки у дітей.