Студентське самоврядування

Студентське самоврядування в Університеті є важливою складовою навчально-виховного процесу формування спеціаліста-медика, що спрямована на зростання соціальної активності, ініціативи і відповідальності
Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці, формування у студентів гордості за свій навчальний заклад, національної свідомості тощо.
Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.
Основні завдання органів студентського самоврядування:
захист прав та інтересів студентів;
забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів;
сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;
співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів;
залученню студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;
пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами правопорушень;
забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

20 жовтня 2016 року студенти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця обирали голову Студентського Парламенту та голів Студентських Рад факультетів. (Foto 1-3)
Головою Студентської Ради стоматологічного факультету обрано Сергія Суровцева.
Голова Студентської ради – Суровцев Сергій Віталійович
+38(096)-042-44-79
sersur13@gmail.com
Секретар Студентської ради – Моргунов Марко Романович
+38(099)- 235- 46-76
bobysax@mail.ru