ЗАЯВА НМУ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

20.02.18р. на офіційному сайті МОЗ України оприлюднено інформацію під назвою «МОЗ України відсторонює від виконання обов’язків ректора НМУ Амосову К.М.». В цій публікації, зокрема, зазначено: «Разом з тим, МОЗ України відсторонює від виконання обов’язків ректора НМУ імені О.О. Богомольця Амосову К.М.».

Проте, реквізитів документу про відсторонення не наведено, так само як і періоду його дії.

В розділі «Документи. МОЗ у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету…» на сайті МОЗ України станом на 16 год.00 хв. 20.02.18р. останнім за хронологією є Наказ від 16.02.2018 № 277 «Про розподіл лікарського засобу «КОЛОМІЦИН ІН’ЄКЦІЯ».

Відповідно до ст. 46 КЗпП України «Відсторонення від роботи», «відсторонення працівників від роботи власником або уповноваженим ним органом допускається у разі: появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння; відмови або ухилення від обов’язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони; в інших випадках, передбачених законодавством».

Інституту «відсторонення від виконання обов’язків» КЗпП України не містить.

Відповідно до ст. 72 Закону України «Про державну службу» на час здійснення дисциплінарного провадження державний службовець може бути відсторонений від виконання посадових обов’язків, проте, ректор не є державним службовцем, а в п. 15 ч. 3 ст. 3 цього Закону прямо зазначено, що дія цього Закону не поширюється на працівників державних підприємств, установ, організацій, інших суб’єктів господарювання державної форми власності, а також навчальних закладів, заснованих державними органами.

Згідно основоположного принципу, закріпленого ст. 19 Конституції України, правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 60 Конституції України, яка має пряму дію, закріплено інший принцип, відповідно до якого ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.

Виходячи з наведеного, а також з метою забезпечення безперебійного функціонування Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, повідомляємо, що робота Університету, всіх його стуктурних підрозділів проводиться в звичайному режимі, згідно правил внутрішнього трудового розпорядку.

Органи самоуправління Університету діють в межах, визначених Статутом та законодавством.

Особи, що виконуватимуть розпорядження «в.о. ректора» чи інших нелегітимних осіб, нестимуть за це персональну відповідальність згідно законодавства.

 

Адміністрація Університету